Webinar: Nye regler for import og eksport af affald

Nye regler for import og eksport af affald
Hvad må man fremover - og hvad er konsekvenserne?

EU-kommissionen lægger op til store ændringer i reglerne for import og eksport af affald, som skal være med til at støtte mere genanvendelse af affaldet i EU og mindske eksport af affald ud af EU. Hvad kan det komme til at betyde for Danmarks import og eksport af affald, og vil det afhjælpe de udfordringer, vi ser i dag?

På webinaret gennemgås de foreslåede ændringer til transportforordningen. Du vil høre om, hvordan der foreslås strengere betingelser for overførsel af affald mellem EU-landene til forbrænding og deponering, så det kun godkendes i begrænsede og velbegrundede tilfælde. Samtidig skal alt affald klassificeres mere ens på EU-plan, så det ikke udsættes for forskellige fortolkninger og procedurer, når det krydser grænserne. Der foreslås også en fuldstændig digitalisering af alle procedurer for overførsel af især ”grønlistet” affald mellem EU's medlemsstater og nye bestemmelser, som skal støtte anvendelsen af "fast-track-procedurer" for overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse på "forhåndsgodkendte anlæg". DAKOFA har omtalt forslaget i en nyhed her.

Eksport af affald ud af EU skal være vanskeligere med nye og strammere regler. Eksempelvis skal eksporterende virksomheder dokumentere, at modtageanlæggene vil behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt, og der skal opstilles nye, bindende kriterier til at skelne bedre mellem affald og brugte varer for bl.a. køretøjer og batterier.

Endelig skal vi høre om virksomhedernes og tilsynsmyndighedernes nuværende håndtering af import/eksport af affald set i forhold til de foreslåede ændringer af transportforordningen.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Annette Braunstein, Dakofa
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
Morten Carlsbæk, Dakofa
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
12:40-13:05
Forslag til ny transportforordning – ændringerne og deres forventede betydning
Amalie Wang Norus, Miljøministeriet
Amalie Wang Norus
Mads Peter Ibsen, Miljøministeriet
Mads Peter Ibsen
Miljøministeriet
13:05-13:15
Spørgsmål
13:15-13:30
Synspunkter og input til en ny transportforordning
Adrian Terente, Combineering A/S
Adrian Terente
13:30-13:50
Pause
13:50-14:20
Europæiske genanvendelsesvirksomhedernes syn på det nye forslag
Julia Blees, European Recycling Industries’ Confederation - EuRIC
Julia Blees
European Recycling Industries’ Confederation - EuRIC

Oplægget holdes på engelsk

14:20-14:30
Spørgsmål
14:30-14:50
Hvordan ser affaldsjuristen på det nye forslag til transportforordning?
Johan Vestergaard Paulsen, virksomheden Affaldsjuristen
Johan Vestergaard Paulsen
14:50-15:25
Korte input fra og debat med danske aktører
Kaj Pihl, UFF-Humana
Kaj Pihl
Søren Büchmann Petersen, DTL - Danske Vognmænd og specialforeningen Danaffald
Søren Büchmann Petersen
Louise Bünemann, DI
Louise Bünemann
15:25-15:30
Afslutning

v/DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

01. februar 2022
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via Zoom

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.