Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye klimateknologier - vil du se et pyrolyseanlæg og et carbon capture anlæg?

29. november 2021
Nye klimateknologier - vil du se et pyrolyseanlæg og et carbon capture anlæg?

Den 2. december skal DAKOFAs bio- og slamnetværk se Danmarks første fuldskala-pyrolyseanlæg i funktion på renseanlægget i Fårevejle, og den 13. januar mødes DAKOFAs nye klimanetværk hos ARC i København til netværkets første møde, hvor vi starter med at se pilot-anlægget til carbon capture i funktion. Du har mulighed som DAKOFA-medlem at deltage.

Vil du se nogle af de nye klimateknologier, som er forventes at få stor betydning på Danmarks vej mod klimaneutralitet og indgår i store udviklingspuljer og som muligheder i de nationale klimastrategier?

DAKOFAs bio- og slamnetværk besøger fuldskala-pyrolyseanlæg, som behandler kommunalt spildevandsslam på renseanlægget i Fårevejle. Teknologileverandøren Aqua Green og Odsherred Spildevand vil fortælle om arbejdet med at få dette anlæg i gang. Selve netværksmødets hovedemne er sporbarhed og dokumentation for input/output på biologiske affaldsbehandlingsanlæg. Mødets afsluttes med besøg på biogasanlægget Kalundborg Bioenergi, der behandler affald fra Novozymes’ og Novo Nordisks fabrikker.

DAKOFA har startet et nyt klimanetværk, og det første møde i netværket finder sted på ARC den 13. januar. Netværket vil være (delvist) afløser for DAKOFA Klima- og energinetværk, som dermed får et bredere fokus og vil beskæftige sig med hele affalds- og ressourcesektorens arbejde for at understøtte Danmarks vej mod klimaneutralitet. DAKOFAs netværk mødes udelukkende fysisk bl.a. for at skabe de bedste forhold for at netværke, herunder et mere fortroligt rum til erfaringsudveksling. Det har været en udfordring under den nuværende pandemi, men nu forsøger vi at komme i gang.

Klimanetværket vil starte med at se pilotanlægget til carbon capture (CC, kulstoffangst), som har været i drift på ARC siden sommerferien og bundet CO2 fra røggassen og arbejdet med bedst mulig udnyttelse af spildvarmen fra CC-anlægget. På selve klimanetværksmødet skal vi også høre om videreudvikling og opdatering af værktøjerne til at beregne CO2-effekter af affaldshåndtering.

Du har som DAKOFA-medlem mulighed for at deltage i netværksmøderne og se de to nye klimateknologier ved at tilmelde dig et/begge netværk på DAKOFA hjemmeside og herefter tilmelde dig mødet. Hvis du i denne omgang udelukkende ønsker at se og høre om teknologien og ikke deltage i et netværksmøde, så er det også muligt (send mail til mc@dakofa.dk - tilmelding efter først til mølle/pyrolyse/CC-princippet).

Se mere om DAKOFAs bio- og slamnetværk og mødet den 2. december her 

Læs kommissoriet for DAKOFAs klimanetværk her

Se mere om DAKOFAs klimanetværk og opstartsmødet den 13. januar her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.