Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye data om emballager fra Eurostat

12. november 2021
Nye data om emballager fra Eurostat
EU’s dataenhed Eurostat har netop opdateret sine data for udviklingen inden for indsamling og behandling af emballager i perioden 2009-2019.

De nye data viser en række facts og tendenser for udviklingen for emballageaffald i de europæiske medlemsstater samt i en række udvalgte ikke-medlemsstater. I statistikken ses det bl.a., at der i 2019 blev produceret 177,4 kg emballager per gennemsnitlig EU-borger, men også at mængden svinger mellem 74 kg per borger i Kroatien til 228 kg per borger i Irland. Danmark ligger blandt de lande, der producerer flest mængder emballageaffald og ligger med 179,7 kg emballager per borger i 2019 også over det europæiske gennemsnit. 40% af emballagerne (målt i vægt) bestod i 2019 af papir og pap. Glas og plast stod for hver knap en femtedel mens omtrent 15% var træ og 5% metal.

Ikke overraskende har mængderne af emballager været stigende i perioden og for unionen som helhed blev der blevet produceret 20% flere emballager i 2019 sammenlignet med i 2009. Der har ikke været observeret fald i perioden og bare mellem 2018 og 2019 steg mængderne med 2,4%. Stigningen har gennem de seneste ti år primært været drevet af en øget mængde plastemballager (+25,8%) mens mængden af metalemballager blot er steget med 6,2%.

I de nye data ses det bl.a. også, at mængden af indsamlet og behandlet emballageaffald for hele unionen er steget mere end de genererede mængder, hvilket betyder, at en stigende andel af affaldet indsamles og håndteres. Det ses også, at der i gennemsnit genanvendes knap 65% emballager i hele unionen, og at næsten alle medlemsstater (på nær Kroatien, Ungarn og Malta) ifølge disse data lever op til målet om 55% genanvendelse af emballageaffaldet. Danmark står noteret for 70% genanvendelse af emballageaffaldet i 2019. Disse tal skal imidlertid vurderes ud fra de forudsætninger, som ligger til grund for dem, herunder bl.a. nogle ændringer i den danske forsyningsopgørelse samt, at der er tale om ”den gamle opgørelsesmetode” for genanvendelse, hvilket betyder, at der i fremtiden vil blive stillet skrappere krav til, hvornår affald kan betragtes som værende reelt genanvendt.

Læs mere
Du kan finde Eurostats artikel om de opdaterede data samt link til selve databasen her på Eurostats hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Data & statistikker
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.