Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny strategi sætter retning for den grønne forskning

29. september 2020
Ny strategi sætter retning for den grønne forskning

Regeringen er klar med Danmarks første, grønne forskningsstrategi. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner, der bidrager mest til den grønne omstilling. En vigtig del af strategien er et tæt samspil med erhvervslivet, der skal få de nye grønne teknologier ud at virke.

Regeringen foreslår at prioritere følgende fire missioner i 2021:

 1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (Carbon capture storage/utilization)
 2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
 3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 4. Genanvendelse og reduktion af plastaffald

Strategien lancerer desuden en række konkrete initiativer. Initiativerne skal bidrage til at opbygge Danmarks forsknings- og innovationskapacitet på det grønne område

De nye initiativer er:

 • En ambitiøs grøn forskningsindsats
 • Grønne partnerskaber
 • Styrket grønt fokus for Innovationsfonden
 • Bedre koordination af grøn forskning
 • Bedre rammer for samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv
 • Styrket dansk deltagelse i internationalt samarbejde
 • Monitorering og effektvurderinger af grøn forskning
 • Nationalt Center for Klimaforskning
 • Grønne uddannelser

Download regeringens "Fremtidens grønne løsninger. Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation" offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 29. september 2020 gennem dette link her 

Find Uddannelses- og Forskningsministeriet nyhed fra 29. september 2020 om regeringens nye forskningsstrategi, inklusiv link videre til diverse faktaark om strategien, via dette link her 

DAKOFA nyhed om regeringens "Klimaprogram 2020" offentliggjort af den 29. september 2020 kan ses her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.