Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny rapport belyser eksporten af brugte tekstiler ud af EU

15. marts 2023
Ny rapport belyser eksporten af brugte tekstiler ud af EU
EEAs Topic Centre on Circular Economy and Ressource Use har i en ny rapport samlet tilgængelige data over udviklingen af mængderne af brugte tekstiler, der eksporteres ud af EU. Denne rapport har til formål at give et første bud på mønstrene for eksport af brugte tekstiler fra EU samt et indblik i, hvad der sker med disse tekstiler på det globale marked.

Rapporten søger at belyse følgende aspekter:

  • Hvor mange brugte tekstiler eksporterer EU, og hvad er tendenserne de seneste 20 år?
  • Hvilke lande modtager EU’s brugte tekstiler?
  • Hvad er påvirkningerne forbundet med EU's eksport af de brugte tekstiler i modtagerlandene?

Det konkluderes, at eksporten af ​​brugte tekstiler fra EU, igennem de seneste 20 år, har været støt stigende, fra lidt mere end 550.000 tons i 2000, til næsten 1,7 mio. tons i 2019, hvilket svarer til et gennemsnit på 3,8 kg. pr. person i 2019. Værdien af ​​denne eksport er dog i samme periode støt faldet fra 0,76 EUR i 2000 til 0,57 EUR pr. kg i 2019.

75 % af den samlede mængde brugte tekstiler fra EU blev eksporteret af kun fem lande (Belgien, Tyskland, Italien, Holland og Polen). Disse lande menes at udgøre import-eksportknudepunkter for tekstiler i EU, og selv om der er sket ændringer i den undersøgte periode udgør de samlet set de knudepunkter, der er ansvarlige for størstedelen af ​​eksporten. Fremkomsten af ​​disse knudepunkter kan, ifølge rapporten, blandt andet skyldes specialisering, stordriftsfordele, lønomkostninger og infrastruktur, såsom tilstedeværelsen af ​​havne.

I begyndelsen af ​​perioden importerede Afrika næsten 2/3 (63 %) af de brugte tekstiler, der blev eksporteret fra EU. Asien er den næststørste importør, og Asien har øget sin andel markant i perioden. I 2019 havde Asien øget sin import med samme mængde som Afrika havde reduceret deres mængde af de brugte tekstiler eksporteret fra EU (Asien importerede 41 % og Afrika 46 %).

Rapporten redegør for, at eksporten til Asien primært går til økonomiske zoner, hvor tekstilerne for det meste genanvendes frem for at sendes til genbrug lokalt eller eksporteres videre til andre asiatiske eller afrikanske lande. Importen til Afrika er på den anden side beregnet til genbrug, selvom omkring det estimeres at 40 % ender på lossepladser .

Denne opdeling til genbrug og genanvendelse afspejles ikke i de koder, der anvendes ved eksport af brugte tekstiler, da en meget lille del af eksporten er klassificeret som gående til genanvendelse.

Det fremhæves, at kvaliteten af ​​de tekstiler, der eksporteres fra EU, og hvordan dette påvirker deres videre skæben, er vigtig, men kompleks og kræver yderligere undersøgelser. Det vil her være særligt vigtigt og interessant at få en bedre forståelse af markedsbalancen mellem det, der eksporteres, og de behov der eksisterer i modtagerlandet. Derudover skal der være en bedre forståelse af tilgængelig sorterings- og genanvendelseskapacitet og deres evne til at håndtere tøj, der er uegnet til genbrug, for at undgå forkert affaldshåndtering og deponering.

Rapporten skal ses i konteksten af, at mængderne af ​​brugte tekstiler forventes at stige yderligere efter kravet om, at alle EU-medlemsstater skal separat indsamle tekstilaffald inden 2025. Desuden nævnes det i EU's strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler, at der skal tages fat på de potentielle udfordringer fra eksport af brugte tekstiler.

Læs mere

Læs hele rapporten her på Eionet portalen 
Du kan læse EEAs briefing baseret på rapporten her på EEAs hjemmesid

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.