Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny køreplan skal gøre svensk forbrug af plast bæredygtigt

24. august 2021
Ny køreplan skal gøre svensk forbrug af plast bæredygtigt

Den svenske miljøstyrelse, Naturvårdsverket, har udarbejdet en køreplan for, hvordan man skal gøre produktion og forbrug af plast i Sverige bæredygtigt.

Køreplanen giver et samlet billede af, og en vejledning for, hvor Sverige skal bevæge sig hen, og i den forbindelse også, hvad bæredygtigt forbrug af plast betyder i en svensk kontekst. Målet med køreplanen er skabe en samlet forståelse for, hvilke ændringer der er behov for samt herunder, hvilke udviklingsområder der er særligt vigtige at arbejde med. I den forbindelse bygger køreplanen på fire temaer:

-Ressourcesmart forbrug

-Råmaterialer og produktion med minimal miljømæssig påvirkning

-Markant øget og høj-kvalitets materialegenanvendelse

-Reduktion af lækage til det omkringliggende miljø

De fire temaer beskriver det overordnede behov for at forbedre, hvordan plast produceres, forbruges og cirkuleres og temaerne er tæt knyttet sammen. Det betyder også, at forandringer under ét tema kan medføre ændringer under et andet.

For hvert af disse fire temaer præsenterer køreplanen en kort oversigt over de mest presserende udfordringer, over hvilke mål (kvantitative og kvalitative) og indikatorer, man har besluttet, samt også bud på, hvad der helt overordnet er nødt til at ske, hvis målene skal nås. I tillæg har man etableret et ekstra afsnit om en delt vidensbase, der binder de forskellige temaer sammen.

I køreplanen peges der bl.a. på vigtigheden af øget samarbejde mellem aktørerne – både på tværs af værdikæden og i forbindelse med udvikling af nye idéer, med henblik på at skabe udvikle de nødvendige systemiske løsninger. Naturvårdsverket vil følge udviklingen gennem den såkaldte National Plastics Coordination, herunder også identificere nye behov og muligheder for initiativer der kan fremme et bæredygtigt forbrug af plast. Samtidig opfordrer Naturvårdsverket alle relevante organisationer, værdikæder og industrier til selv også at vurdere mulighederne for at bidrage til målene og til at udvikle konkrete handlingsplaner for deres egen indsats. Naturvårdsverket vil løbende vise og præsentere de svenske aktørers tilsagn og aktiviteter på sin hjemmeside.

Køreplanen blev udviklet som en del af den svenske miljøstyrelses samlede arbejde med at koordinere landets indsats på plastområdet og er blevet til på baggrund af dialog og sparring med en lang række ministerier, organisationer og forskningsenheder samt andre aktører inden for området.

Læs mere
Du kan finde hele køreplanen “The Swedish EPA’s roadmap for the sustainable use of plastics” her.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.