Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny indsigt i globale materialeflows

26. april 2022
Ny indsigt i globale materialeflows
FN’s internationale ressourcepanel (IRP) har lanceret en opdateret og udvidet udgave af deres database for globale materialeflows.

Den opdaterede database giver alle interesserede aktører et indblik i udvinding og direkte handel med råvarer, indirekte handels-flows (inklusive materiale-fodaftryk) samt de afledte intensiteter målt på både globalt, regionalt og lokalt niveau og som noget nyt inkluderer databasen nu bl.a. også data over samlede affaldsstrømme og over fremstillede materialer.

Ifølge ressourcepanelet skal databasen anvendes af regeringer, forskere og øvrige interessenter til at spore og forstå sammenhængen mellem økonomisk vækst og råvareforbrug i arbejdet med at udvikle relevante og målrettede strategier for bæredygtig udvikling og ressourceforbrug. Samtidig kan de også anvendes til at foretage kvantitative vurderinger af udviklingen inden for netop disse.

Databasen tilgås on-line, men både udvalgte data samt hele datasæt kan eksporteres i det omfang man ønsker det. Den dækker perioden mellem 1970 og 2019 og omfatter data fra mere end 200 forskellige lande.

FN’s ressourcepanel
FN’s ressourcepanel består af 36 eksperter, der dækker en bred vifte af discipliner inden for ressourceområdet. De rådgiver og skaber forbindelser mellem politiske beslutningstagere, industrien og samfundet med henblik på at forbedre global og lokal ressourcehåndtering. Målet er at levere uafhængige videnskabelige vurderinger af politisk relevans for bæredygtig brug af naturressourcer samt deres miljøpåvirkninger på tværs af hele livscyklussen og i den forbindelse at bidrage til en bedre forståelse af, hvordan økonomisk vækst kan afkobles fra negative miljøpåvirkninger.

Læs mere
Du kan finde databasen her på IRP’s hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.