Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny grøn vækstplan for handel og logistik

09. januar 2020
Ny grøn vækstplan for handel og logistik

Regeringen lancerede i dag den ventede vækstplan. Planen har blandt andet til formål at skabe et bæredygtigt og grønt handelserhverv.

Danske handelsvirksomheder skal, ifølge planen, udnytte de nye digitale muligheder og gøre grøn handel til et vækstparameter.

For at opnå et mere bæredygtigt og grønt handelserhverv ønsker regeringen blandt andet at gennemføre følgende initiativer:

Understøtte bæredygtig emballage i e-handlen
Et globalt innovationstjek skal afsøge innovative emballage- og logistikløsninger i e-handlen fra andre lande med stor og voksende e-handel. Formålet er at finde og formidle inspiration til danske virksomheder, der kan hjælpe dem til at forebygge og minimere emballageforbrug og reducere omkostninger i e-handlen. Sideløbende skal emballageflows i e-handlen i Danmark kortlægges for at identificere de største potentialer for emballagereduktion.

Reduktion af madspild i detailhandlen
Regeringen vil sætte fokus på at reducere madspild i detailhandlen gennem projektet “Madspildjægerne”, hvor detailhandelsvirksomhederne kan få bistand til at mindske deres madspild. Derudover vil regeringen igangsætte udvikling af en internationalt anerkendt standard for opgørelser af “food loss” og “food waste”.

Forsøg med grøn sporbarhed i leverandørkæder
Med henblik på at sikre produkters bæredygtighed i værdikæden – fra produkt til salg af slutprodukt - er det vigtig have sporbarhed og dokumentation. Regeringen vil derfor igangsætte et samarbejde, der skal afdække potentialet i at sikre grønne værdikæder med sporbarhed.

Tilskud til grøn digital omstilling
Der sættes fokus på den grønne omstilling i handelserhvervet via programmet SMV: Digital, idet 3,5 mio. kr. af puljens midler årligt øremærkes til grøn digital omstilling fra 2020. Programmets rådgiverdatabase udvides ligeledes, således at rådgivere med de rette kompetencer inden for grøn omstilling via digitalisering og brug af ny teknologi stilles til rådighed for virksomhederne. Gennem målrettede kampagner gøres virksomhederne opmærksomme på, at de kan søge tilskud til omstilling til grøn e-handel eller større ressourceeffektivitet gennem digitalisering.

Grøn handelsliberalisering
Med afsæt i indspil fra Forum for fair og bæredygtig handelspolitik arbejder regeringen for at fremme liberalisering af told og ikke-toldmæssige barrierer for bæredygtige og klimavenlige produkter og tjenesteydelser gennem EU’s bilaterale handelsaftaler. Formålet vil være at stimulere grøn vækst, fjerne handelshindringer for grøn teknologi og skabe markedsåbninger for grønne tjenesteydelser for dermed at promovere bæredygtige omstillingstiltag. Danmark støtter ligeledes en genoptagelse af forhandlingerne om en grøn handelsaftale om liberalisering af told på grønne produkter i WTO-regi.

Se hele vækstplanen her på erhvervsministeriets hjemmeside 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.