Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny emballageforordning: EP's rapporteur foreslår at slette mål om genbrug

03. maj 2023
Ny emballageforordning: EP's rapporteur foreslår at slette mål om genbrug
Forslaget begrundes med, at de miljømæssige fordele ved genbrug i takeaway-sektoren for mad og drikke er svære at bevise og ikke behandles rigtigt i Kommissionens konsekvensanalyse

Europa-Kommissionen fremsatte sit forslag om en ny emballageforordning den 30. november. Forslagets artikel 26 om mål for genbrug og genpåfyldning indeholder mål for hvor stor en andel af en række produkter, der skal markedsføres i genbrugsemballage i hhv. 2030 og 2040. Der er mål for både detailemballage, transportemballage og for emballage til store husholdningsprodukter.

Frédérique Ries (Renew Europe, Belgium), der er rapporteur på forslaget i Europa-Parlamentets miljøkomité (ENVI), har fremsat forslag til ændringer. Forslaget er bl.a. at slette målet om, at 20 pct. af salget af takeaway-drikkevarer skal være i genanvendelig eller genopfyldelig emballage i 2030, og at målet skal stige til 80 pct. i 2040.

Mere specifikt er forslaget at slette stykke nr. 2 og nr. 4-6 i artikel 26. I stykke 3 om HORESTA sektoren foreslår Ries at stk. a) og b) erstattes med en ny tekst.

Argumentet for ændringerne af stykke 2 i artikel 26 er, at genpåfyldning bør ses som et middel til affaldsforebyggelse og ikke som et genbrugsmål. Genbrug er et industrielt system, der opereres af økonomiske aktører, mens genpåfyldning er et middel til forebyggelse af emballageaffald, som hovedsagelig håndteres af forbrugeren. Når dette tages i betragtning, kan der ud over manglen på et stor-skala system i medlemsstaterne ikke opstilles specifikke mål for genbrug i disse sektorer uden en forudgående analyse.

Omstrukturering af stykke 3 i artikel 26, sker for at give mulighed for en overordnet afklaring af målene for drikkevaresektoren, adskillelse af alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikkevaresektorer og sammenlægning af de forskellige bestemmelser i artikel 26, som fremlagt af Kommissionen i forhold til disse sektorer. Derudover flytter ændringerne til denne artikel ansvaret fra producenter og endelige distributører til de endelige distributører, efter logikken i genbrugslovgivning i flere europæiske lande, fx Spanien og Østrig.

I artikel 26 stykke 3 om HORESTA sektoren foreslår Ries at stk. a) og b) erstattes med (maskinoversat):

3a. Hvis en endelig distributør gør ikke-alkoholholdige drikkevarer i salgsemballage tilgængelige på markedet på en medlemsstats område, skal distributøren sikre, at:
a) fra 1. januar 2030 gøres 20 % af disse produkter tilgængelige i genbrugsemballage inden for et system til genbrug
b) fra 1. januar 2040 gøres 35 % af disse produkter tilgængelige i genbrugsemballage inden for et system til genbrug.

3b. Hvis en endelig distributør gør alkoholholdige drikkevarer i salgsemballage tilgængelige på markedet inden for en medlemsstats område, skal distributøren sikre, at:
a) fra 1. januar 2030 gøres 10 % af disse produkter tilgængelige i genbrugsemballage inden for et system til genbrug
b) fra 1. januar 2040 gøres 25 % af disse produkter tilgængelige i genbrugsemballage inden for et system til genbrug.

To af miljøkomitéens medlemmer støtter Kommissionens ambition om genbrug. Delara Burkhardt siger til EURACTIV, "Genbrug i takeaway-sektoren for mad og drikke er muligvis ikke blevet taget ordentligt i betragtning i Kommissionens konsekvensanalyse - men vi har en masse andre undersøgelser, der viser de miljømæssige fordele ved genbrug i den sektor". ”Lad os ikke glemme, at små restauranter og caféer i Kommissionens forslag er undtaget fra genbrugspligten for takeaway-mad og drikkevarer. Jeg er sikker på, at de store spillere, som de store kaffe- og fastfood-restaurantkæder, vil være udmærket i stand til at opbygge systemer til returnering og genbrug”.  Grace O'Sullivan har påpeget, at "skatteyderen i øjeblikket er den, der betaler for bortskaffelse eller genanvendelse af plastaffald".

Miljøkomitéen skal drøfte forslaget den 4. maj 2023.

Læs mere
Euractiv, 3. maj 2023, Lead EU lawmaker cuts takeaway reuse targets from draft packaging waste law
Europa-Parlamentet, 2022/0396(COD), Draft report Packaging and packaging waste

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelser
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.