Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

06. juli 2018
Ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Bekendtgørelsen fastsætter regler om, i hvilket omfang affald kan anvendes til jordbrugsformål uden skadelige virkninger på miljøet, mennesker, planter og dyr.

Den nye bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 indeholder bl.a. de ventede grænseværdier for fysiske urenheder (plast, glas og kompositmaterialer) større end 2 mm er 0,5 vægtprocent/tørstof.

Grænseværdien for indhold af plast større end 2 mm er 0,15 vægtprocent/tørstof og 1 cm2 pr. procent tørstof målt i 1 liter biopulp. Disse værdier kan ses i bilag 2. Bekendtgørelsen inkl. bilag kan ses her på retsinfo.

På DAKOFAs konference "Øget sortering af madaffald - nye rammebetingelser" d. 19. juni 2018 præsenterede Miljøstyrelsen forventningerne til den kommende bekendtgørelse med bl.a. fokus på synlige urenheder. Se oplægget fra Miljøstyrelsen her

Se alle oplæg fra konferencen her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.