Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Øget sortering af madaffald - Nye rammebetingelser

Øget sortering af madaffald - Nye rammebetingelser
DAKOFA afholder konference om "Øget sortering af madaffald", tirsdag den 19. juni 2018 kl. 9.00-16.00. Konferencen afholdes i B!NGS’ konferencelokale, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V

EU’s medlemsstater skal inden for to år implementere kravene i det nye affaldsdirektiv, herunder et krav om kildesortering af madaffald (bioaffald) inden 2023. Den kommende nationale affaldsplan 2020-2025 skal dermed som minimum implementere direktivets krav. Ressourcestrategiens 50% mål for 2022 har allerede været en effektiv driver for øget udsortering af denne fraktion, men vi skal endnu videre. I dag er der ca. 35 kommuner, der udsorterer organisk affald, og mange kommuner er i gang med at planlægge at indføre kildesortering af madaffald. Men der er stadig en del ordninger og behandlingsanlæg, der skal være på plads før 2023. Der er derfor et stort behov for videndeling og erfaringsudveksling mellem kommunerne og leverandørerne af behandlingsteknologierne. Endelig introduceres der med det nye direktiv ligeledes et mål på 55% for den samlede genanvendelse af kommunalt affald i 2025, der som noget nyt også dækker husholdningslignende affald, herunder madaffald fra fx restauranter. Dermed bliver det fremadrettet yderst vigtigt at få indsamlet og genanvendt langt mere bioaffald fra servicesektoren.

Konferencen har til formål at give et bredt overblik over de fremtidige rammebetingelser og drivers på området samtidig med, at der vil blive lagt vægt på mulighederne for at udnytte biogassen til tung transport. Endelig vil der blive set på erfaringer og overvejelser i forbindelse med udbud, herunder krav til renhed og anvendelse, samt på mulighederne for at afsætte fx pulp fra kommunalt ejede anlæg. I relation til øget udsortering fra servicesektoren vil der blive set på situationen i dag, herunder indsamlingsprocenten, behandlingsmulighederne samt kommunernes rolle som tilsynsmyndighed.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: Ny lovgivning om madaffald samt kommende krav til renhed

9:40-10:05
Det reviderede affaldsdirektiv og nye regler for madaffald
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
DAKOFA
10:05-10:25
Affald-til-jord bekendtgørelsen og synlige urenheder
Linda Bagge, Miljøstyrelsen
Linda Bagge
Miljøstyrelsen
10:25-10:50
Fødevarestyrelsens regulering af servicesektorens madaffald til biogas og gødning
Erik Vestergaard, Fødevarestyrelsen
Erik Vestergaard
Fødevarestyrelsen
10:50-11:10
Kaffepause

Session 2: Indsamling og håndtering af madaffald fra husholdningerne og servicesektoren – hvor langt er vi?

11:10-11:35
Indsamling, forbehandling og afsætning af madaffald – hvad vælger vi?
11:35-12:00
Valg af poser og renhed i pulp efter forbehandling – erfaringer fra kommunepuljeprojekterne og forslag til forbedringer i sorteringen
12:00-13:00
Frokost
13:00-13:25
Hvordan kan en kommune hjælpe dens egne institutioner og den privat servicesektor til mere genanvendelse af madaffald?
Christina Holm, Silkeborg Kommune
Christina Holm
Silkeborg Kommune
13:25-13:45
Hvordan går det med indsamling af bioaffald fra servicesektoren – forslag til forbedringer?
Mikal Holt Jensen, HORESTA
Mikal Holt Jensen
HORESTA

Session 3: Synergier med landbrugssektoren og transportsektoren

13:45-14:10
Energibyen Skive - synergier og muligheder med biogas
Teresa Rocatis Nielsen, Skive Kommune
Teresa Rocatis Nielsen
Skive Kommune

Hvordan kan biogas være drivkraft for erhvervsudvikling?  

14:10-14:30
Kaffepause
14:30-14:45
Nyt biogasanlæg på Sjælland – muligheder og udfordringer
Tina Braunstein, Gasfabio
Tina Braunstein
Gasfabio
14:45-15:10
Hvor er fremtidens marked for genanvendelse af madaffald, øget fokus på økologer og afledte klimaeffekter?
Bruno Sander Nielsen, Biogasbranchen
Bruno Sander Nielsen
Biogasbranchen
15:10-15:35
Håndtering af husdyrgødning og organisk affald med den nye husdyrlov og det kommende energiforlig – vores forretningsmuligheder og forventninger
Morten Gyllenborg, Nature Energy
Morten Gyllenborg
Nature Energy
15:35-15:55
Erfaringer med udbud og drift af biogaskøretøjer
Réne Larsen, City Container
Réne Larsen
City Container
15:55-16:00
Afslutning
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

19. juni 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 149, st.1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
5. juni 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.