Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Næsten 1 mio. ton CO2 mindre fra affaldsforbrænding om 10 år

04. maj 2021
Næsten 1 mio. ton CO2 mindre fra affaldsforbrænding om 10 år
Udsortering af plast og tilpasning af forbrændingskapaciteten sikrer reduktionen. Se ministerens svar på spørgsmålet om reduktionstakt for CO2 fra forbrænding af affald.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen har i et svar til KEF-udvalget på spørgsmålet: ”Vil ministeren opgøre andelen af fossilt indhold i dansk affaldsforbrænding årlig frem til 2030 med de seneste aftaler opgjort i mio. ton CO2e?" fra Morten Helveg Petersen (RV) angivet følgende:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

Tabel 1 viser aktuelle og forventede udledninger fra forbrænding af den fossile andel af affald på danske affaldsforbrændingsanlæg (mio. ton CO2e):

2019: 1,60

2020: 1,67

2021: 1,67

2022: 1,65

2023: 1,64

2024: 1,54

2025: 1,34

2026: 1,21

2027: 1,07

2028: 0,93

2029: 0,78

2030: 0,65

Tabel 1: Udledninger fra forbrænding af den fossile andel af affald på danske affaldsforbrændingsanlæg [mio. ton CO2e]. Kilde: ”Klimastatus og -fremskrivning 2021”. 2019 er seneste statistikår.

Reduktionen i CO2-udledninger frem mod 2030 er den forventede følge af tiltag i den politiske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Klimaplanens tiltag forventes at medføre et fald i de forbrændingsegnede affaldsmængder samt en reduktion i kapaciteten til forbrænding af affald. Frem mod 2030 forventes endvidere et fald i import af affald til forbrænding i Danmark samt øget udsortering af plast fra det forbrændingsegnede affald. Det bemærkes, at særligt udsortering af plast i kombination med en kapacitetstilpasning vil medføre en reduktion i den fossile andel af det forbrændingsegnede affald og dermed en reduktion i fossile (non-biogene) udledninger.”


Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.