Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nabotjek vedrørende udvidet producentansvar for emballage

23. januar 2019
Nabotjek vedrørende udvidet producentansvar for emballage
Miljøstyrelsen her netop offentliggjort et nabotjek vedrørende organiseringen af producentansvaret for emballage og emballageaffald i Holland, Tyskland, Sverige og Belgien, der har til formål at danne baggrund for udvikling af en dansk model.

Som bekendt skal der indføres udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald i alle EU-lande senest 31. december 2024. Dette vil påvirke hele værdikæden fra produktion af emballage og produkter til affaldsbehandling i Danmark.

Rapporten indeholder, for hvert land, en dybtgående kortlægning af håndteringen af emballageaffald. Der er fokus på typen af organiseringsmodel, rollefordeling mellem virksomheder og kommune, omfanget af systemet, tilsyn og kontrol herunder håndtering af free-riders og gebyrmodulering og eco-design.

I Miljøstyrelsens nyhed om rapporten fremgår det at:

  • Holland har en finansiel model, som betyder at kommunen varetager hele emballageaffaldshåndteringen og afsætning til genanvendelse, mens virksomhederne pålægges at betale mindst 80 % af omkostningerne. Systemet dækker husholdningsemballage og ikkegenanvendeligt erhvervsemballage.
  • Tyskland har en operationel model, som betyder at det er producenterne, som har ansvaret for indsamling, sortering og afsætning af husholdningsaffald. Systemet dækker kun husholdningsaffald. I Tyskland er der konkurrence mellem ti for-profit kollektive ordninger, og kommunerne kan byde på udbud på lige fod med private aktører.
  • Sverige har en operationel model, som betyder at det er producenterne som har ansvaret for indsamling, sortering og afsætning af husholdnings- og erhvervsemballageaffald. 90 % af markedet er kontrolleret af én nonprofit kollektivordning, der faciliterer udbudsprocesserne.
  • Belgien har en hybridmodel, som betyder at kommunerne varetager indsamling og sortering af husholdningsemballageaffaldet, mens erhvervet selv afsætter materialerne til genanvendelse. Erhvervsemballage håndteres i et selvstændigt operationelt system.

Se hele rapporten Nabotjek vedrørende udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald på Miljøstyrelsens hjemmeside ved at klikke her

Rapporten fremlægges på DAKOFAs konference: Producentansvar på emballage og emballageaffald - hvordan kan det organiseres og hvordan bliver det cirkulært? Du kan tilmelde dig konferencen her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.