Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Fremtidens emballager – producentansvar, håndtering og bæredygtighed?

Fremtidens emballager – producentansvar, håndtering og bæredygtighed?
Det kommende producentansvar på emballager og emballageaffald kan blive én af de største game changers i den danske affaldssektor i mange år! - når producenterne skal til at betale for håndtering og behandling af affaldet er der en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til...

Hvem skal så rent faktisk håndtere og behandle affaldet? Er det kommunerne? Er det producenterne, eventuelt gennem en kollektiv ordning? Eller en kombination? Og hvornår skal affaldet overdrages, og til hvem? Hvordan skal virksomhedernes betaling til systemet udregnes, og hvem skal der betales til?

Der er mange løsninger på tværs af Europa; men er der én løsning, der kan kopieres til danske forhold? 

konferencen 27. februar stiller DAKOFA skarpt på muligheder og faldgruber i det kommende udvidede producentansvar for emballage og emballageaffald samt, hvordan det kan bidrage til mere bæredygtige emballager. Deltag og bliv klogere på fremtidens affaldshåndtering i Danmark.

Fremtidigt producentansvar

Med bl.a. det formål at mindske brugen og miljøpåvirkningen af emballager skal alle EU's medlemsstater fra 31. december 2024 have implementeret et udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald.

Affaldsdirektivets generelle regler giver medlemsstaterne mulighed for at implementere producenternes ansvar udelukkende som et finansielt ansvar, men man kan også vælge at gå hele vejen og overføre ansvaret for såvel indsamling og håndtering som finansiering fra de kommunale ordninger til producenterne. Uanset hvilken model, man vælger, vil producentansvaret påvirke hele værdikæden fra produktion af emballager til affaldsbehandling.

Den danske implementering

På konferencen præsenteres det første videnprojekt om mulige scenarier for organiseringsmodeller for det kommende danske producentansvar, som netop er offentliggjort. Sideløbende har Miljøstyrelsen udført et nabotjek, hvor udvalgte eksisterende systemer er blevet undersøgt. Denne er ligeledes netop offentliggjort. Begge rapporter vil blive fremlagt og debatteret på konferencen. 

Det næste skridt i implementeringsprocessen vil være at skabe et overblik over typer og mængder af emballage i Danmark og herunder også, om muligt, skabe et overblik over den nuværende håndtering – den såkaldte baseline. Konferencen vil derfor forsøge at kickstarte dette overblik ved at præsentere de data, som allerede nu er tilgængelige. 

Et af de store spørgsmål i den danske implementeringsproces er udarbejdelsen af differentierede gebyrer, der mindsker emballagernes miljøpåvirkning. Gebyrerne kan tage højde for genanvendelighed, klimapåvirkning, ressourceforbrug og samtidig understøtte genbrugsemballager. Vi vil derfor på konferencen få et indblik i fremtidens bæredygtige emballager samt debattere, hvordan vi sikrer, at moduleringen af disse gebyrer understøtter et cirkulært/bæredygtigt forbrug af emballager.

Konferencen vil derfor bl.a. se på:

  • Hvordan skal det afgøres, om en emballage er bæredygtig?
  • Hvad er emballage? Hvilke typer og mængder findes i Danmark?
  • Hvilke overordnede scenarier for organiseringsmodeller for producentansvar er undersøgt og hvilke skal undersøges nærmere?
  • Hvad kan vi lære fra vores nabotjek?
  • Hvordan kan producentansvaret på emballager fremme brugen af bæredygtige emballager?

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering

Session 1: Velkomst og inspirationsoplæg

9:30-9:35
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:35-10:05
Circular packaging – The role of EPR in closing the loop
Stephanie Hubold, QVARTZ
Stephanie Hubold
Stephanie Hubold
Stephanie Hubold
QVARTZ
Stephanie Hubold is Engagement Partner in QVARTZ' Copenhagen office, with a focus on opportunities at the intersection of business development and sustainability - in particular circular economy. She has 10 years of professional experience from both top management consulting and the non-profit sector. From 2014-2017, part of the Ellen MacArthur Foundation’s management team, a leading non-profit organization in the field of circular economy and systemic change (UK). From 2008-2014, Consultant and Engagement Manager in McKinsey & Company's Munich Office, advising multinational companies across sectors on topics incl. sustainability and resource productivity, strategy, sales, organization, and risk.
Stephanie holds a Master’s Degree in Management (Dipl.-Kffr) from the University of Mannheim, Germany.

Exploring current circular packaging initiatives, and how EPR can accelerate the circular transformation.
Oplægget holdes på engelsk

Stephanie Hubold har indgående kendskab til cirkulær økonomi, både fra sit arbejde hos QVARTS og tidligere hos Ellen MacArthur Foundation i. Her var hun også medforfatter på rapporten Circular Economy Policy - a Toolkit for Policymakers og den dertilhørende case: Potential for Denmark as a Circular Economy.

Session 2: Det kommende producentansvar i Danmark

10:05-10:30
De nye krav og processen for den danske implementering
Anne Harborg Larsen, Miljø- og Fødevareministeriet
Anne Harborg Larsen

Hvad er kravene til de nye ordninger for udvidet producentansvar i EU regulativerne og hvordan vil Miljø- og Fødevareministeriet arbejde med implementeringen?

10:30-11:00
Mulige scenarier for organisering af et kommende producentansvar, vigtige nøglespørgsmål og erfaringer fra andre lande
Mads Tvilling Kjærgaard, Deloitte
Mads Tvilling Kjærgaard
Deloitte

Hvordan kan et kommende producentansvar i Danmark organiseres og hvordan er det gjort i andre europæiske lande? Deloitte har for Miljø- og Fødevareministeriet undersøgt mulighederne for organisering af det kommende producentansvar, undersøgelsen omfatter også en kortlægning af organiseringen i andre europæiske lande.

11:00-11:20
Kaffepause
11:20-11:50
Refleksion og debat med salen vedr. fordele og ulemper ved de udvalgte scenarier
Iben Sohn, Dansk Industri (DI)
Iben Sohn

To interessenter giver sammen med salen deres bud på fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller for det kommende producentansvar.

Session 3: Hvad er emballage og hvad ved vi?

11:50-12:05
Hvad er emballage i juridisk forstand?

Hvornår er noget en emballage omfattet af producentansvaret, hvornår er det ikke? Og hvordan afgøres det?

12:05-12:25
Hvilke typer og mængder af emballage har vi i Danmark og hvad sker der med det?
Claus Petersen, Econet AS
Claus Petersen

Hvad siger emballagestatistikkerne om mængderne af emballage i Danmark og, hvor meget er der tilbage i danskernes skraldespande? Endelig skal vi forsøge at få et bud på den nuværende behandling af emballagerne.

12:25-13:25
Frokost

Session 4: Hvordan kan differentierede gebyrer sikre en omstilling til et cirkulært emballageforbrug?

13:25-13:50
What kind of modulated fees do we have in place in the EU and what can we learn?
Mia Pantzar, The Institute for European Environmental Policy
Mia Pantzar
Mia Pantzar
The Institute for European Environmental Policy
Mia Pantzar is a Senior Policy Analyst at the Institute for European Environmental Policy (IEEP), an independent sustainability think tank established in 1976 to produce evidence-based research and policy insight. Mia is involved in different research projects on the development and implementation of EU and Member State environmental policies related to, for instance, natural resources, circular economy and consumption. She recently contributed to a study funded by the MAVA Foundation, on Extended Producer Responsibility in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy, with a focus on plastic packaging and eco-modulation of producer fees.

Den bæredygtige tænketank The Institute for European Environmental Policy har undersøgt hvordan de europæiske lande har anvendt differentierede gebyrer. Hvordan har det virket, og hvad kan vi lære af de andre?

Oplægget holdes på engelsk

13:50-14:00
Hvad tænker forbrugerne, når de vælger emballager?
Søren Rahbek Østergaard, Teknologisk Institut
Søren Rahbek Østergaard

Teknologisk Institut har undersøgt forbrugernes holdninger til emballager og emballagernes egenskaber. Kan de holdninger ændres med øget viden hos forbrugeren?

14:00-14:30
Hvordan ser emballageforskerne fremtidens emballager og hvordan kan producentansvaret skubbe på en mere bæredygtig udvikling?
Søren Rahbek Østergaard, Teknologisk Institut
Søren Rahbek Østergaard
Lars Germann, Teknologisk Institut
Lars Germann
Teknologisk Institut

Teknologisk Instituts emballageforskerne beskriver den nuværende forskning og udvikling i bæredygtige emballagematerialer, som pågår i disse år. Samtidig giver emballageforskerne fra Teknologisk Institut deres bud på, hvordan producentansvarets differentierede gebyrer kan skubbe udviklingen mod mere bæredygtige materialer.

14:30-14:45
Indspark fra emballagevirksomhed - Plus Pack
Ksenija Garbacenka, Plus Pack A/S
Ksenija Garbacenka
Ksenija Garbacenka
Ksenija er Projektleder i Plus Pack A/S, hvor hun primært har fokus på udvikling af emballage til fødevarer samt kunderådgivning om bæredygtighed. I de senere år har hun været involveret i nationale projekter med fokus på genanvendelsen af plast og har derfor et særligt fokus på at udvikle emballageløsninger, som understøtter cirkulær økonomi.

Plus Pack producerer emballager til fødevaresektoren. Hvordan arbejder de med udviklingen af bæredygtige emballager?

14:45-15:00
Kaffepause
15:00-15:15
Indspark fra emballagevirksomhed - Arla Foods
Grane Maaløe, Arla Foods
Grane Maaløe
Grane Maaløe
Arla Foods
Grane er Packaging Innovation Manager hos Arla Foods. Han har over 20 års erfaring med emballage og plast og er en del af Plastindustriens arbejde om en Designmanual for Cirkulær Økonomi. Grane har tidligere deltaget i Plastic Zero i samarbejde med Københavns Kommune.

Hvordan ser Arla Foods fremtiden for emballager? Og hvordan kan det udvidede producentansvar fremme mere bæredygtige emballager? 

15:15-15:35
Emballageindustrien og de grønne organisationer præsenterer deres syn på producentansvar og emballager
Lone Hjorth Mikkelsen, Det Økologiske Råd
Lone Hjorth Mikkelsen

Hvordan ser emballageindustrien og de grønne organisationer mulighederne ved et kommende producentansvar? Hvilken udvikling ønsker vi, at de differentierede gebyrer skubber på? Og hvad betyder organiseringen af systemet?

15:35-15:55
Debat med salen: Hvilke ting skal afklares, før vi kan udføre den rette miljømodulering i det kommende danske producentansvarssystem – og hvad skal ambitionerne være.

Vi lader salen debattere ambitioner og opmærksomhedspunkter for det kommende producentansvar og de kommende differentierede gebyrer.

15:55-16:00
Afslutning

DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

27. februar 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
13. februar 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.