Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mere genanvendelse af plast i landbruget

02. februar 2021
Mere genanvendelse af plast i landbruget
En ny aftale om et sektorsamarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer skal realisere potentialet for mere genanvendelse af landbrugsplast.

Med den politiske aftale fra 16. juni 2020 "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" er der sat et mål for landbrugsområdet om, at 50% af al plast skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 80% i 2030. Ifølge Miljøstyrelsen indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plast fra landbruget i dag, men det skønnes, at der er potentiale for mere.

Sektorsamarbejdet skal arbejde med konkrete løsninger på tværs af værdikæden, hvilket betyder at alle led i kæden vil blive inddraget.

For at sikre fremdrift i arbejdet, og inddrage aktørerne på området, vil der blive oprettet et sekretariat. Sekretariatet for Sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos SEGES, som er landbrugets innovations- og videnscenter.

I nyheden fra SEGES, om det nye partnerskab, citeres BOFA’s direktør Jens Hjul-Nielsen for følgende udtalelse:

”På Bornholm har vi en vision om, at alt affald skal genanvendes eller genbruges i 2032, så vi ser frem til dette nye samarbejde med Bornholms Landbrug & Fødevarer om landbrugsplast, der vil bringe os tættere på vores mål. Det perspektivrige og banebrydende samarbejde om landbrugsplast er samtidig en del af vores udviklingsplatform Zero Waste Bornholm. Her går vi sammen med erhvervslivet og tester og udvikler nye cirkulære løsninger og forretningsmodeller, der skal bane vej for grøn eksport af danske teknologier og løsninger inden for cirkulær økonomi.”

Baggrundsmateriale:

Du kan finde Miljøstyrelsens nyhed om samarbejdet her 

Du kan se SEGES nyhed om det samarbejde her

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.