Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Markedsplads for produktionsaffald efterlyses

04. november 2022
Markedsplads for produktionsaffald efterlyses
Svensk studie opfordrer til etablering af en on-line markedsplads for handel med produktionsaffald i plastindustrien, der kan sikre kvalitet og enkel matchmaking mellem udbud og efterspørgsel. Idéen er formentlig også relevant i andre brancher.

Plastindustrien står over for stadigt stigende krav til øget cirkularitet, men bl.a. på grund af bekymring og usikkerhed omkring kvaliteten af de genanvendte materialer, går det stadig ikke hurtigt nok på området. Et nyt svensk studie har derfor undersøgt potentialet for en B2B on-line platform, der skal muliggøre køb og salg af produktionsaffald fra plastindustrien og altså facilitere handel med plastaffald førend materialet er indgået i et ”eksternt” kredsløb, hvor der er øget risiko for kontaminering. Mere specifikt var målet med undersøgelsen at blive klogere på, om en online markedsplads kan være relevant for plastindustrien og i så fald, hvad markedspotentialet er og om hvordan den potentielle forretningsmodel skulle se ud, herunder hvilke krav, der skal være opfyldt førend en sådan platform kunne have sin berettigelse.

Ifølge undersøgelsen findes der på nuværende tidspunkt kun et par websteder for professionelle brugere i Sverige og der er generelt mangel på funktioner, der kan sikre kvalitet og som automatisk kan matche købere med sælgere. Den generelle konklusion på undersøgelsen var derfor, at:

  • Både undersøgelsen, interviews og en række workshops viste, at der er en bred interesse og potentiale for mere recirkulering af produktionsaffald i plastindustrien og at en online markedsplads derfor ser ud til at kunne være relevant for branchen.
  • Der er især potentiale for en markedsplads, der automatisk kan matche udbud og efterspørgsel og som kan tilbyde kvalitetsgaranti for de materialer, der handles gennem platformen. En sådan vil kunne udarbejdes ved brug af en detaljeret dataspecifikation og forfatterne har derfor i den forbindelse udarbejdet et udkast til en disposition for en sådan dataspecifikation.
  • Forskellige forretnings- og indtægtsmodeller er mulige for at drifte en sådan markedsplads, og det endelige valg vil være afhængig af, hvordan ejerskabet ser ud. Forfatterne til undersøgelsen anbefaler imidlertid at man vælger en for-profit model med transaktionsbaseret betaling, for at sikre fremtidig udvikling og konkurrenceevne på markedspladsen.

Forfatterne konkluderede i øvrigt også, at plastindustrien kan gå foran ved at etablere en markedsplatform, som herefter vil kunne anvendes i andre industrier, men naturligvis med tilpasninger, der afspejler de specifikke krav i den enkelt branche.

Læs mere
Du kan læse mere om artiklen her på IVL’s hjemmeside samt finde artiklen bage hele undersøgelsen ”The Potential of Plastic Reuse for Manufacturing: A Case Study into Circular Business Models for an On-Line Marketplace” her

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.