Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Mængden af farligt affald i EU stiger og der er ikke styr på behandlingen

26. januar 2023
Mængden af farligt affald i EU stiger og der er ikke styr på behandlingen
Til trods for, at EU har iværksat en række initiativer, der skal nedbringe produktionen af farligt affald, har mængderne været stigende gennem de seneste 20 år. Den europæiske revisionsret mener, at der skal sættes langt hårdere ind over for området.

Den europæiske revisionsret har udgivet en ny undersøgelse, der sætter spot på de mest centrale udfordringer omkring håndtering af farligt affald i EU samt hvilken rolle EU kan tage fremover i forsøget på at nedbringe mængderne samt på at behandle de mængder, der måtte forekomme, på en mere miljøvenlig måde.

Den nye undersøgelse viser først og fremmest, at EU har prioriteret forebyggelse af farligt affald siden 1991 gennem bl.a. fokus på design og produktion samt på at holde forureneren økonomisk ansvarlig for de mængder, de sætter på markedet. Til trods herfor kan man alligevel nu konstatere, at mængderne af farligt affald har været støt stigende siden 2004. I tillæg til, at mængderne har været stigende, viser den nye undersøgelse også, at kun 79% af det farlige affald registreres som behandlet, hvilket efterlader et hul på 21%. Ifølge forfatterne bag rapporten skyldes en del af dette hul, at farligt affald bliver bortskaffet ulovligt, men også at en del kan forklares med måden, hvorpå data indberettes. Af de mængder, der bliver genereret i EU, havner mere end halvdelen af affaldet på deponi.

Helt overordnet fremhæver revisionsretten derfor, at der først og fremmest skal sættes ind i forhold til at forhindre, at det farlige affald overhovedet bliver produceret og at forebyggelsesindsatsen dermed opprioriteres betydeligt. Men hvis eller når de farlige mængder alligevel ender på markedet, er der behov for bedre klassificering af affaldet, sikring af sporbarheden, øget fokus på forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse i det omfang, det er muligt, samt et langt større fokus på bekæmpelse af ulovlig handel med affald. Revisionsretten påpeger i den forbindelse, at ulovlig handel med og dumpning af farligt affald fortsat er en lukrativ forretning og at ulovlig handel alene menes at indbringe mellem 1,5 og 1,8 milliarder euro om året. Det er sjældent, at ulovlig handel opdages, efterforskes og retsforfølges, og bøderne er beskedne.

Tre fjerdedele af det farlige affald i EU stammer fra fremstillingsindustrien (især metal), spildevands- og affaldsbehandling, byggeri og råstofudvinding, men farligt affald kan også produceres i husholdningerne i form af eksempelvis visse lægemidler, brugte batterier, rengøringsmidler og elektroniske apparater.

Læs mere
Du kan læse hele rapporten ”EU actions to address the increasing amount of hazardous waste”, som du finder her  på den Europæiske revisionsrets hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Farligt Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.