Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Lukning af de mindst miljørigtige forbrændingsanlæg?

13. april 2022
Lukning af de mindst miljørigtige forbrændingsanlæg?
Spørgsmål til ministeren om overholdelse af Klimaplanens afsnit om kriterier for lukning af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg.

Det er Katarina Ammitzbøll fra det Konservative Folkeparti, der i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg har stillet følgende spørgsmål den 8/4 2022:

"Vil ministeren redegøre for, hvordan man skal opnå målet om, at de mindst miljørigtige affaldsenergianlæg skal lukke, jf. aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som blev indgået af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 16. juni 2020, når miljøkravene til anlæggene bliver forskellige?"

Spørgsmålet kan ses på Folketingets hjemmeside, og vi følger naturligvis op med ministerens svar her på DAKOFAs nyhedssite, når svaret foreligger.

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.