Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Lovforslag 112 om producentansvarsordningerne for emballage og elektronik - nu vedtaget

05. juni 2020
Lovforslag 112 om producentansvarsordningerne for emballage og elektronik - nu vedtaget

Lovforslaget om implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger m.v. er nu vedtaget. Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget.

L112 omhandler den danske implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende, udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald. 

Lovforslaget indeholder ændringer til Miljøbeskyttelsesloven, der har til formål at skabe de nødvendige hjemler for implementeringen. Ændringerne har således følgende hensigt: 

1) at bemyndige Miljøministeren til at fastsætte supplerende direktivfastsatte minimumskrav i de eksisterende udvidede producentansvarsordninger for elektronik, batterier samt person- og varebiler, 

2) at tage skridt til at indføre et nyt, udvidet producentansvar for emballage ved at bemyndige ministeren til at fastsætte detaljerede regler for dette, og  

3) at modernisere det udvidede producentansvar for elektronik, så den eksisterende affaldsstrøm lovliggøres, og samtidig sikre, at der kan fastsættes nærmere regler om miljøcertificering af elektronikaffaldsoperatører.

Her på Folketingets hjemmeside kan du læse forslaget som vedtaget og en række af ministerens svar og interessenternes positionspapirer, der har været fremlagt under behandlingen.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.