Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Lovforslag 112 om producentansvarsordningerne for emballage og elektronik - nu vedtaget

05. juni 2020
Lovforslag 112 om producentansvarsordningerne for emballage og elektronik - nu vedtaget
Lovforslag 112 om implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger m.v. er nu vedtaget. Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget (og er efterfølgende offentliggjort som Lov 807 af 9. juni 2020).

L112 omhandler den danske implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende, udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald. 

Lovforslaget indeholder ændringer til Miljøbeskyttelsesloven, der har til formål at skabe de nødvendige hjemler for implementeringen. Ændringerne har således følgende hensigt: 

1) at bemyndige Miljøministeren til at fastsætte supplerende direktivfastsatte minimumskrav i de eksisterende udvidede producentansvarsordninger for elektronik, batterier samt person- og varebiler, 

2) at tage skridt til at indføre et nyt, udvidet producentansvar for emballage ved at bemyndige ministeren til at fastsætte detaljerede regler for dette, og  

3) at modernisere det udvidede producentansvar for elektronik, så den eksisterende affaldsstrøm lovliggøres, og samtidig sikre, at der kan fastsættes nærmere regler om miljøcertificering af elektronikaffaldsoperatører.

 

Find det oprindelige Lovforslag 112 med bemærkninger, spørgsmål og svar ifm. Folketingets behandling af lovforslaget, Miljøministerens fem ændringsforsalg til det oprindelige lovforslag og tilhørende betænkning, det vedtagne Lovforslag 112 samt link til den endelige Lov 807 fra 9. juni 2020 på basis af L 112 via Folketingets hjemmeside her.

Find høringsnotatet forud for L 112 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.