Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Lille mængde bionedbrydelig plast på det danske marked

02. februar 2023
Lille mængde bionedbrydelig plast på det danske marked
Der er mange typer biobaseret og bionedbrydelig plast. Den bionedbrydelige plast bruges bl.a. til emballage, service og affaldsposer

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport for at få belyst udbredelsen af og fordele og ulemper ved brug af bionedbrydelig plast i en dansk kontekst. Analysen er gennemført af NIRAS A/S. 

Den globale produktion af bionedbrydelig plast var ca. 1,6 mio. ton i 2021, hvoraf de største polymertyper var PBAT, PLA og stivelsesbaserede blandinger. Industrien forventer, at denne mængde stiger betydeligt over de næste fem år. I øjeblikket er den globale produktionskapacitet for bionedbrydelig plast mindre end 0,3 pct. af den samlede globale produktion af plast.

På en workshop har deltagerne peget på, at det kunne være meningsfuldt at anvende bionedbrydelig plast for produkter, der tabes i naturen. Andre mulige produkter kunne være dæk fx, skosåler, patroner, emballage og poser, landbrugsfilm og cigaretfiltre.

Mængden af bionedbrydelige plastprodukter på det danske marked skønnes at udgøre under 1 pct. af den samlede mængde, der sættes på markedet. Det er estimeret, at forsyningen af bionedbrydelige emballager i 2018 var 744 ton og at 165 ton blev indsamlet til genanvendelse, resten forventes at blive sorteret fra på sorteringsanlæggene som reject, som sendes til forbrænding. Forsyningen af bionedbrydelige poser til indsamling af madaffald skønnes at være på 722 ton, hvoraf omkring 400 ton vil blive komposteret.

En stikprøve fra Københavns Kommune viste, at der var under 0,1 pct. bionedbrydelig plast af typen PLA i plasten fra husholdningerne. De fire kommuner København, Aarhus, Odense og Aalborg anbefaler alle, at bionedbrydelig plast sorteres som restaffald.

Det er vigtigt at skelne mellem biobaseret og bionedbrydelig plast. Biobaseret plast består af polymerer, der helt eller delvist er udvundet af biomasse. Der findes mange forskellige typer af biobaseret plast på markedet, hvoraf nogle er bionedbrydelige, andre er ikke. Bionedbrydning betegner den proces, hvor et plastmateriales kemiske struktur nedbrydes af f.eks. svampe og bakterier og omdannes til vand, CO2 (eller metan) samt ny biomasse.

Bionedbrydelig plast vil under danske forhold (temperatur, vejr o.l.) kræve industriel kompostering for at blive nedbrudt. Der er meget få industrielle komposteringsanlæg i Danmark, hvorfor potentialet ved kompostering sjældent indfries. En undtagelse er bionedbrydelige madaffaldsposer, som nogle kommuner anvender.

Det typiske nedbrydningskrav i de gældende standarder er 90 pct. Det betyder, at et produkt kan certificeres som bionedbrydelig, hvis 90 pct. af dets masse kan omsættes inden for en fastsat tidsramme. Dermed kan der være op til 10 pct. ikke-bionedbrydeligt indhold i et produkt, selvom det lever op til standarderne for bionedbrydelighed.

I hotel- og restaurationsbranchen har der været i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til anvendelse af bionedbrydelig plast. Flere virksomheder fortæller, at de begyndte at bruge bionedbrydelige fødevareemballager, fordi der var massivt forbrugerfokus på plastforurening, og fordi de ønskede at finde mere bæredygtige alternativer. Flere er nu er stoppet med at bruge det og det skyldes primært, at de er blevet opmærksomme på, at de bionedbrydelige plast spiller dårligt sammen med det danske affaldssystem, og at det kan skabe grundlag for forvirring og fejlsortering hos forbrugerne.

Læs mere
Miljøstyrelsen, Januar 2023, Miljøprojekt nr. 2223, Opfølgning på biobaseret og bionedbrydelig plastik i Danmark
Miljøstyrelsen, 2020, Miljøprojekt nr. 2125, Bio-based and Biodegradable Plastics in Denmark 
DAKOFA, 27. september 2022, Hvornår giver det god mening at vælge produkter af bionedbrydelig plast?

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.