Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Længe leve tøjet?

05. december 2022
Længe leve tøjet?
En ny undersøgelse ser nærmere på, hvilke faktorer, der typisk har indvirkning på udvalgte beklædningsgenstandes tekniske levetid og kommer også med bud på, hvad man kan gøre, for at ændre på det.

Ifølge EU’s tekstilstrategi er ”forlængelse af tekstilprodukters levetid den mest effektive metode til markant at reducere deres indvirkning på klimaet og miljøet”. Det skal ifølge strategien bl.a. ske ved at gøre ”fast fashion umoderne” og potentielt også ved at pålægge producenterne det økonomiske ansvar for produkterne efter deres endte levetid. Forhandlingerne er i gang, men i mellemtiden har en række forskere konstateret, at der mangler konkret viden om, hvilke konkrete tekniske problemer, der kan være medvirkende til, at forbrugere skiller sig af med deres tøj, samt hvad man kan gøre for at modvirke, at det sker. Man har derfor undersøgt sagen.

Den nye undersøgelse tager udgangspunkt i, at tøj kasseres af mange forskellige årsager og at masser af beklædningsgenstande stadig er anvendelige, men blot ikke længere er attraktive for forbrugeren, når de bliver bortskaffet. Mange af disse beklædningsgenstande bliver givet videre via genbrugsmarkedet, men hvis tøjet reelt skal kunne genbruges, er det naturligvis vigtigt, at tøjets tekniske levetid endnu ikke er ophørt. Forskningen viser imidlertid, at mange produkter er designet med udgangspunkt i at opfylde et bestemt prisniveau snarere end med den tekniske levetid for øje, og er derfor ikke længere er egnet til at genbruge. Undersøgelsen tager udgangspunkt i næsten 1.500 udvalgte beklædningsgenstande, der var blevet doneret til britiske velgørenhedsorganisationer, men som ikke blev anset for at være i god nok stand til videresalg. I undersøgelsen registrerede man, hvilke tekniske faktorer, der kunne forklare, hvorfor den enkelte beklædningsgenstand var blevet kasseret. På baggrund af diskussioner med en række udvalgte repræsentanter fra branchen, gennemgik forskerne herefter disse årsager og identificerede samtidig potentielle løsninger.

Undersøgelsen viste i korte træk, at de to hyppigst fremkomne årsager til at tøjets levetid var ophørt var pilling (hvor små klumper af fibre samler sig på tøjets overflade) og falmede farver. Men forskerne fandt også adskillige forekomster af ødelagt tekstil (eksempelvis pga. slid), ligesom at uheld som eksempelvis pletter eller huller også var almindeligt forekomne elementer. Endelig blev der også fundet en del tilfælde af tøj, der var gået ud af form, logoer, der var gået i stykker samt huller i sømmene. Forskerne påpeger en række muligheder for forbedringer, herunder bl.a. at forbrugerne uddannes i at vaske korrekt og mere skånsomt, men også ved at producenterne justerer på deres valg af materialer og valg af produkter til indfarvning samt udfører bedre og mere retvisende tests.

Mere generelt påpeger forskerne også at markedsføring, der motiverer forbrugerne til at købe tøj, der kan leve længere, samt kommunikation omkring hvordan man passer på og bevarer tøjet længere er afgørende for tøjets tekniske levetid. Forskerne kunne imidlertid også konstatere, at dét at producere tøj med en længere levetid ikke kun er en teknisk udfordring. Der findes nemlig allerede løsninger, som ikke bliver anvendt, da de ikke passer ind i de nuværende forretningsmodeller (primært ift. prisniveauet) og derfor anbefalede forskerne også, at producenterne først og fremmest bør omlægge til nye forretningsmodeller, der kan sikre øget levetid for deres produkter.

Læs mere
Du kan læse hele artiklen ”Garment failure causes and solutions: Slowing the cycles for circular fashion” her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.