Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Online-kursus: Kursus i farligt affald (Modul 1 og 2)

Kursus i farligt affald (Modul 1 og 2)
Vil du lære at klassificere farligt affald helt efter reglerne, og vil du vide, hvad implementering af Miljøfarekriterierne "HP 14 Økotoksisitet" betyder? Så kom med på vores kursus om klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor vi arbejder med konkrete eksempler, og deltagerne lærer at anvende hele klassificeringssystemet - også summeringsreglerne.

Kurset er delt i 2 moduler. Det første modul er et E-learning modul, som skal være taget inden live-modulet. Link til E-learning modulet vil blive sendt til deltagerne i god tid inden det fysiske modul og kan tages på valgfrit tidspunkt.

Klassificering af farligt affald er en særlig disciplin, som kræver god indsigt i de konkrete regler og metoder samt  forståelse for konsekvenserne af klassificering som farligt affald for den efterfølgende håndtering af affaldet. Reglerne for klassificering af farligt affald blev harmoniseret med CLP-forordningen tilbage i juni 2015, efter den seneste ændring skal miljøfarekriterierne (HP 14 - økotoksisitet) også anvendes ved klassificering af farligt affald. På dette kursus lærer du, hvordan hele regelsættet hænger sammen og anvendes. 

Kurset vil indeholde:

 • Overblik over reglerne for klassificering af farligt affald og sammenhængen til produktområdet
 • Gennemgang af regler for miljøfare og miljøfarekriterier
 • Anvendelse af reglerne for klassificering af farligt affald i praksis
 • Brugen af EAK koder
 • Opslag i ECHA-database
 • Prøvetagning og analyse i forbindelse med klassificering af farligt affald
 • Anvendelse af reglerne for klassificering af farligt affald i praksis

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser, værktøjer og erfaringsudveksling.

Det vil du opnå:

 • Viden om rammen for klassificering af farligt affald og særligt om miljøfarekriterier
 • Hands-on erfaring med klassificering af farligt affald og anvendelse af ECHA-databasen
 • Konkrete hjælpeværktøjer, der skaber overblik i processen
 • Forståelse for kompleksiteten og begrænsningerne i regelsættet
 • Indsigt i områder, der har betydning for klassificeringen, men som ikke er direkte omfattet af regelsættet

Kurset henvender sig til:

Alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Kurset er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber. 

På kurset bruger vi nogle hjælpeværktøjer:

Deltagerne på kurset opfordres til inden kurset at indsende gode eksempler eller eksempler, som har voldt særlige udfordringer. Eksemplerne vil blive brugt i undervisningen. Eksemplerne skal være os i hænde senest 14 dage inden kursets start.

Undervisere:

Henrik Wejdling, AffaldPlus
Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen
Jette Bjerre Hansen, Norreco

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til kursusansvarlig Anders Gideon på ag@dakofa.dk.

OBS: BEMÆRK, at kurset på grund af coronasituationen afholdes som et onlinekursus. 

Som udgangspunkt vil alle kunne bruge mikrofon og kamera, og alle vil derfor både kunne se og høre hinanden. Vi vil således gøre vores bedste for at gøre kurset så interaktivt som overhovedet muligt.

Program

10. december: Regler og metodikker til klassificering af farligt affald

9:00-9:45
Velkomst, præsentation af deltagerne og introduktion til dagens program inkl. spørgsmål til onlinedel

Anders Gideon, DAKOFA

9:45-10:15
Overblik over de lovgivningsmæssige rammer for klassificering af affald som farligt affald
Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen
Anne Juul Jensen

Der gives et overblik over, hvordan reglerne for klassificering er bygget op, og hvordan EU-lovgivningen er implementeret i dansk lovgivning.

10:15-10:45
Overblik over vejledningen i klassificering af farligt affald
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling
10:45-12:00
Praktisk eksempel på klassificering af farligt affald
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling
Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
Lotte Wammen Rahbek

Vi kaster os direkte ud i at klassificere farligt affald i et konkret eksempel. Sammen arbejder vi os metodisk igennem alle overvejelser, og undervejs vil der være små opgaver, hvor deltagerne selv eller i grupper finder oplysninger, der skal bruges for at kunne komme videre i klassificeringen.

12:00-13:00
Frokostpause
13:00-13:35
Find EAK koderne
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling

Klassificering af farligt affald starter med at finde en passende EAK-kode, men det kan forekomme uoverskueligt og vanskeligt at finde den rigtige EAK-kode. Der gives en gennemgang af EAK-koderne i affaldsbekendtgørelsen, herunder inddeling i grupper. Det forklares, hvad en spejlindgang er, og hvordan disse håndteres. Der vil være indlagt små praktiske øvelser.

13:35-13:50
Find EAK-koderne – praktiske øvelser
13:50-15:15
Gennemgang af metoder

Vejledning til klassificering af farligt affald gennemgås trin for trin, igen med små øvelser undervej. Det vil blive gennemgået, hvad der forstås ved kategorikoder og faresætningskoder. Betydningen af afskæringsværdier forklares, og det gennemgås, hvordan og hvornår summeringsreglerne anvendes, og de specifikke summeringsregler for HP14 afmystificeres. Vi ser på, hvordan blandt andet ECHA-databasen og produktdatablade anvendes i forbindelse med klassificering af farligt affald. Endelig vil det blive diskuteret, hvilke af CLP-noterne der er relevante at kende.

15:15-15:30
Afslutning – vi ses i morgen

11. december: Udfordringer, snubletråde og faldgruber forbundet med anvendelsen af regler for klassificering af farligt affald

9:00-9:30
Genopfriskning af gårsdagens lærdom
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling

Vi begynder dagen lige på og hårdt med et eksempel.

9:30-10:45
Gruppearbejde og diskussion af eksempler
Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
Lotte Wammen Rahbek
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling

Deltagerne arbejder i grupper med konkrete eksempler på klassificering af farligt affald, herunder hvordan HP 14 - Økotoksisitet indgår i klassificeringen. Gennem eksemplerne vil deltagerne komme igennem forskellige hjørner af klassificeringsreglerne. Der vil være eksempler for forskellige affaldstyper.

10:45-11:45
Prøvetagning og analyse i forbindelse med klassificering af farligt affald
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen

Klassificering af affald som farligt affald kan kræve, at der udtages prøver af affaldet som skal sendes til analyse. Vi sætter her fokus på de overvejelser og udfordringer, som man står overfor, når det skal besluttes, hvordan prøverne skal udtages og hvordan prøveresultatet anvendes i forbindelse med klassificering af farligt affald.

11:45-12:45
Frokostpause
12:45-13:30
Kommunernes opgaver og udfordringer med klassificering af farligt affald
Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
Lotte Wammen Rahbek

Det er kommunerne, der træffer afgørelse om klassificering, og det kan kræve, at man ud over at mestre selve metodikkerne for klassificering af farligt affald også forholder sig til spørgsmål om, hvad der skal ske med affaldet efterfølgende. Reglerne knytter sig dog alene til affaldets iboende egenskaber, og ikke den efterfølgende disponering af affaldet. For kommunerne kan processen begynde på forskellig vis f.eks. ved tilsynet på virksomhederne, ved anmeldelse af byggeaffald, ved hjemvisning af affald i forbindelse med import/eksport eller ved håndtering af affald fra genbrugsstationerne.

13:30-14:00
Evaluering, opsamling og afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 10. december 2020 - kl. 09.00
Slut: 11. december 2020 - kl. 14.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms (uden overnatning)
DKK 6.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (uden overnatning)
DKK 8.500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
26. november 2020

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.