Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kun to ansøgninger om kommunalt genbrug af hårde hvidevarer siden 2005

11. november 2021
Kun to ansøgninger om kommunalt genbrug af hårde hvidevarer siden 2005
Miljøministeren svarer på spørgsmål fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget vedrørende muligheden for, at kommuner selv kan reparere og sælge hårde hvidevarer afleveret på genbrugspladser.

Spørgsmålet fra Klima- Energi- og Forsyningsudvalget af 15. oktober 2021 lyder som følger:

”Vil ministeren kommentere artiklen i Nordjyske den 11. oktober 2021 ”I må ikke sælge vores vaskemaskiner”? Vil ministeren samtidig oplyse, om det er ministerens vurdering at forbuddet mod at kommunerne genanvender og videresælger elektronikaffald kan være en hindring for øget genbrug af eksempelvis hårde hvidevarer, som efter reparation ville kunne bruges igen?”

Miljøminister Lea Wermelins svar lyder som følger:

”Udvidet producentansvar er et vigtigt element i at sikre en mere cirkulær økonomi, hvor vi undgår spild og bruger vores ressourcer med omtanke. Når producenter har ansvaret for affaldsfasen, får de økonomisk incitament til at reducere materialeforbrug og designe produkter, der kan genbruges og genanvendes.

Det er afgørende for retsstillingen, om hårde hvidevarer, afleveret på en kommunes genbrugsplads, betragtes som affald eller ej. Hårde hvidevarer, som afleveres til direkte genbrug, er ikke reguleret af Miljøministeriets regler, da de dermed ikke betragtes som affald. Er der derimod tale om elektronikaffald, herunder hårde hvidevarer, gælder reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, som trådte i kraft i 2005.

Elektronikaffald skal håndteres i overensstemmelse med elektronikaffaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder, at affald fra private husholdninger, som er indleveret på kommunens indsamlingssteder, skal overdrages til producenterne.

I 2020 blev miljøbeskyttelsesloven ændret. Et blandt flere formål var at modernisere producentansvarsreglerne for elektronikaffald. Hermed kan der ved udmøntning i bekendtgørelse blive åbnet op for, at virksomheder, som ikke er engageret under producentansvaret, kan indsamle og behandle elektronikaffald, herunder også forberede det til genbrug. Dette såfremt virksomhederne opfylder de til enhver tid gældende krav og standarder om indsamling og behandling af elektronikaffald. Hensigten med dette er bl.a. at der skal indføres en mere skånsom indsamling af elektronikaffald, så genbrugspotentialet bevares.

Jeg har bedt Miljøstyrelsen oplyse, hvor mange henvendelser styrelsen har modtaget fra kommuner, der ønsker at reparere hårde hvidevarer med genbrug og videresalg for øje, siden reglerne om producentansvar trådte i kraft i juni 2005. Miljøstyrelsen har identificeret to henvendelser i denne periode.”

Du kan også finde udvalgets spørgsmål og ministerens svar ved at trykke hér.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.