Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Konvertering af plastaffald til methanol

18. juli 2022
Konvertering af plastaffald til methanol

EUDP støtter med 14,5 mio. kr.

SemperCycle ApS, DTU Kemiteknik og Teknologisk Institut har tilsammen fået bevilget 14,5 mio. kr. til at udvikle en carbon-netural teknologi til konvertering af plastaffald til methanol. Teknologien er en form for kemisk genanvendelse, der er designet til at modtage det plastaffald, der på nuværende tidspunkt ikke kan genanvendes, og som derfor typisk bliver brændt.

Projektet startede i januar 2022 og løber til 2025. 

Aktiviteterne i projektet er at:

  • Udføre en laboratorievalidering af processen med forskellige fødematerialer og procesbetingelser
  • Konstruere og kommissionere et demonstrationsanlæg baseret på de opnåede laboratorieresultater
  • Validere demonstrationsanlægget med rigtigt plastaffald                   

Læs mere
EUDP - Konvertering af plastikaffald til methanol
EUDP støtter 26 nye grønne energiprojekter med 195 mio. kr.
Sempercycle

Læs mere i vidensbanken

Plast

Tags

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.