Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Kommende revision af affaldsdirektivet i 2023 – fokus på madspild og tekstiler

30. september 2022
Kommende revision af affaldsdirektivet i 2023 – fokus på madspild og tekstiler
EU-Kommissionen arbejder i øjeblikket på en målrettet revision af affaldsdirektivet og har gennemført en foreløbig analyse i forbindelse med vurdering af virkninger, herunder høringer af interessenter. Kommissionen har som led i denne kommende revision offentliggjort et dokument, der skitserer omfanget af initiativet.

Baseret på analysen og under hensyntagen til den igangværende indsats i hele EU for at implementere "2018-affaldspakken" og de mange nye og igangværende initiativer fra Kommissionen (herunder revisionen af ​​emballage- og emballageaffaldsdirektivet, batteriforordningen, direktivet om industrielle Emissioner (IED), Eco-design for bæredygtig produktregulering), har Kommissionen defineret omfanget af det politiske initiativ for den kommende ændring.

Initiativet vil være fokusere på politiske muligheder for at skabe en mere cirkulær og bæredygtig håndtering af tekstilaffald i lyset af målene i EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Initiativet vil også vurdere gennemførligheden af ​​at sætte mål for reduktion af madspild for at implementere EU’s forpligtelser i henhold til FN's bæredygtighedsmål og Farm to Fork-strategien samt begrænse fødevareforsyningskædens indvirkning på miljø og klima.

Kommissionens revision skal blandt andet ses i lyset af interessenthøringer, der har fokuseret på tekstiler. Der ligeledes været holdt en workshop den 7. juli 2022 for at diskutere mulige foranstaltninger til at forbedre indsamling og behandling af tekstilaffald. Derudover har der været gennemført målrettede høringer af interessenter.

Kommissionen oplyser i dokumentet, at høringsaktiviteterne for de øvrige områder (affaldsforebyggelse og klargøring til genbrug og genanvendelse) ikke vil blive afholdt, da disse ikke vil være i fokus for denne målrettede indsats. Endvidere tilstræber Kommissionen at dele og fremme den bedste praksis, der er identificeret i undersøgelserne, med hensyn til overvågning af affaldsforebyggelse, separat indsamling af tørt genanvendeligt materiale og bioaffald, og bæredygtig håndtering af olieaffald. Til det formål er Kommissionen i samarbejde med EEA ved at færdiggøre den igangværende analyse, og rapporter er under udarbejdelse.

Call for Evidence blev offentliggjort i januar og februar 2022, og Kommissionen modtog lige under 200 separate svar. Et stort antal af respondenterne reflekterede over behovet for at adressere forbrug og fremme direkte genbrug og design med henblik på cirkularitet for at adressere affaldsforebyggelse. Et stort antal respondenter støttede konceptet om, at separat indsamling er en forudsætning for at forbedre genbrug og genanvendelse, og flere respondenter fremhævede vigtigheden af ​​emballageaffald i den forbindelse. Flere erhvervsforeninger nævnte vigtigheden af ​​EPR-ordninger, især for tekstiler.

Et bredere sæt af høringer fandt sted i første halvdel af 2022 for at sikre, at alle relevante interessenter kunne udtrykke deres synspunkter. De vigtigste interessenter er nationale myndigheder, producenter og producentansvarsorganisationer, affaldsindsamlere og genbrugere, husholdninger og virksomheder, NGO'er og øvrige eksperter. Som en del af disse bestræbelser var den offentlige høring åben for feedback indtil den 24. august 2022.

Det oplyses, at i overensstemmelse med bedre lovgivning vil Kommissionen udarbejde en konsekvensanalyserapport til støtte for denne revision for at redegøre for mulighederne og vurdere deres virkninger.

Læs mere her

Læs hele det offentliggjorte dokument her på DAKOFAs hjemmeside

Mere information findes på Have Your Say: WFD revision.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.