Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Klare definitioner for kvalitet af genanvendt plast efterlyses

22. august 2023
Klare definitioner for kvalitet af genanvendt plast efterlyses
Manglen på ensartede specifikationer for genanvendt plast betyder, at der er mangel på råvarer, og aktørerne får derfor svært ved at nå fastsatte mål.

Den europæiske plastindustri ser lige nu ud til at blive udfordret i forhold til at skulle nå de fastsatte EU-mål for genanvendelse. Det skyldes bl.a., at der er mangel på genanvendt plast, som kan opfylde de relevante kvalitetskrav – krav som i øvrigt blot forventes at stige yderligere inden for de kommende år, bl.a. som resultat af den kommende forordning om emballage og emballageaffald. En af de vigtigste udfordringer i forhold til at få sat skub i markedet for plastgenanvendelse er, at der ikke findes fælles og standardiserede specifikationer for genanvendt materiale og ej heller konsensus på det europæiske marked for sekundære plastråvarer. Til trods for, at flere videnskabelige publikationer og EU-udgivelser har understreget behovet for genanvendelse af høj kvalitet, er definitionen af kvalitet stadig uklar, og der mangler således et rammesæt for implementering af kvalitetsbegrebet i genanvendelsesindustrien.

I en ny rapport har man derfor undersøgt, hvad der skal til for, at vi kan få udarbejdet konkrete specifikationer for kvaliteten af genanvendelse, som vil kunne anvendes på tværs af forsyningskæden. Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre forskellige anvendelsesområder, som genererer store mængder, og er blevet udarbejdet i samarbejde med aktører på tværs af værdikæden. Rapporten demonstrerer først og fremmest, at det er muligt at skabe konsensus om ensartede specifikationer på tværs af værdikæden, men at der fortsat er brug for yderligere finpudsning i samarbejde med industrien.

En fragmenteret branche
Den nuværende forsyningskæde består af mange forskellige genanvendere. De anvender hver især en række forskellige genanvendelsesprocesser, der baserer sig på ganske forskelligartet materiale, som igen er genereret med forskellige indsamlings- og sorteringsmetoder. De anvendte specifikationer for genanvendelse er derfor meget varierende og tæt på unikke for hver enkelt genanvender. Hertil kommer så brands og forhandlere, der ofte kommunikerer kvalitetskrav, som skal være så tæt på virgint materiale som muligt.

Fælles definitioner for specifikationer for kvalitet vil først og fremmest give industrien mulighed for at vælge et passende niveau for kvalitet til deres emballage, men vil dernæst muliggøre at større mængder plast bliver genanvendt samt at brugen af genanvendt plast øges.

Forfatterne bag rapporten opfordrer derfor industrien til hurtigst muligt at støtte op om, at der hurtigst muligt igangsættes en proces, hvorunder der kan udvikles specifikationer for et bredt sæt af de vigtigste anvendelsesområder og herefter hurtigt at gå i gang med at anvende dem. Mere specifikt skal vejen derhen, ifølge rapporten, forløbe ved at:

  • Afslutte det indtil nu udførte tekniske arbejde med specifikationerne til de vigtigste anvendelsesområder ved at engagere markedsledere fra forsyningskæden
  • Definere og udføre industrielle tests med henblik på at validere resultaterne, herunder indhente feedback fra producenter
  • Gøre brug af den kollektive viden og læring i forhold til, hvad der er muligt med henblik på at informere igangværende certificeringsinitiativer og samtidig sikre industriens accept og anvendelse
  • Arbejde mod ensartede standarder på globalt plan

Specifikationerne skal ikke blot definere kvalitet, men også fremme investeringer, der ligger tidligere i værdikæden, herunder ændret design samt forbedrede indsamlings- sorterings- og genbrugsaktiviteter, hvilket vil maksimere fordelene ved genanvendelse og muliggøre en hurtigere omstilling til en cirkulær økonomi.

Rapporten er udarbejdet af det britiske konsulenthus Eunomia på vegne af ”The Alliance to End Plastic Waste”

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”Defining recyclate quality target specifications to improve plastic packaging circularity” som du kan finde her.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.