Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Innovationsfonden skal have et nyt lovgrundlag

23. november 2020
Innovationsfonden skal have et nyt lovgrundlag
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Liberal Alliance og Alternativet har i dag landet en ny aftale om fremtidens lovgrundlag for Innovationsfonden.

Partierne er blandt andet enige om, at:

  • Innovationsfonden skal have til formål at give tilskud til forskning, videnbaseret innovation og iværksætteri, der fører til styrkelse af forskningsområder og udvikling af teknologi og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

  • Fonden skal understøtte løsninger på politisk prioriterede samfundsudfordringer, herunder den grønne omstilling af samfundet og erhvervslivet. Fonden skal arbejde for at øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.
     
  • Fonden skal understøtte en sammenhængende forsknings- og innovationsindsats lige fra grundlagsskabende forskning til markedsnær udvikling og innovation, som både på kort og lang sigt samlet bidrager til at øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

  • Kernen i Innovationsfondens virke fortsat skal være at understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder.

  • Fondens udmøntning af tilskud skal ske i overensstemmelse med de politiske prioriteringer, der fastsættes på de årlige bevillingslove. Det kan f.eks. være på baggrund af de årlige aftaler om fordeling af forskningsreserven, på baggrund af finanslovens øvrige dele eller på baggrund af aktstykker vedtaget i Folketinget Finansudvalg.

  • Innovationsfondens udmøntninger skal støtte udvikling af løsninger på samfundsudfordringer til gavn for det private erhvervsliv og den offentlige sektor samt opbygning af langsigtet forsknings- og innovationskapacitet herunder talentudvikling via de strategiske virkemidler samt via specifikke talentudviklingsprogrammer, så som Erhvervs-Ph.d. og Erhvervs-Postdoc-programmerne.

 

Baggrundsmateriale

Du kan se hele aftalen her på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.