Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ikke tilstrækkelig genanvendelseskapacitet til at nå EU-mål

23. marts 2023
Ikke tilstrækkelig genanvendelseskapacitet til at nå EU-mål
Europa-Kommissionen afviser desuden at give drikkevareproducenter førsteret til genanvendt PET.

Flere EU-politikker indeholder mål for genanvendelse af plastaffald og mål for at anvende genanvendt plast i nye produkter. Det betyder bl.a., at der er behov for mere sorterings- og oparbejdningskapacitet i EU. I plaststrategien fra 2018 ønskede Europa-Kommissionen, at aktørerne i værdikæden ville bidrage til at 10 mio. ton genanvendt plast finder vej til nye produkter i 2025. For at det kan lykkes, har Circular Plastics Alliance præciseret, at sorteringskapaciteten skal øges med mindst 4,2 mio. ton i 2025 og genanvendelseskapaciteten med mindst 3,8 mio. ton.

Mange lande har imidlertid ikke den nødvendige infrastruktur til at kunne øge genanvendelsen. På et Euractiv webinar den 28. februar 2023 sagde Kommissionen, at de i april vil udarbejde en 'early warning-rapport', der vurderer genanvendelseskapaciteten i de forskellige EU-medlemslande. Kommissionen forventer, at konklusionen ikke vil være særlig positiv, da flertallet af medlemslande er i risiko for manglende overholdelse, da de ikke har den nødvendige infrastruktur.

Presset på infrastrukturen vil ikke kun komme fra Kommissionens forordning om emballage og emballageaffald, men også fra transportforordningen, hvor Europa Parlamentet ønsker at forbyde eksport af plastaffald til ikke-OECD lande. I 2020 nåede EU's eksport af affald til ikke-EU-lande op på 32,7 millioner ton, en stigning på 75 pct. siden 2004 ifølge Eurostats skøn.

Engangsplastdirektivet stiller bl.a. krav om, at der fra 2025 er 25 pct. genanvendt plast i drikkevareflasker af PET og det krav hæves til 30 pct. i alle drikkevareflasker af plast i 2030. En rapport fra Eunomia har vist, at kun 17 pct. af den PET der blev sat på markedet som (drikkevare)flasker i 2020, blev genanvendt i nye flasker. Store mængder PET siver til andre anvendelser, særligt til tekstilindustrien. Derfor har drikkevareproducenterne efterlyst at kunne få førsteret til den genanvendte plast, så de kan opfylde de fastsatte mål. Det ønske har Europa Kommissionen nu afvist med den begrundelse, at man har foreslået at indføre en minimumsbetingelse for pant- og retursystemer i emballageforordningen. Desuden kan EU ikke prioritere adgang til genanvendt PET til drikkevaresektoren, da dette ville forårsage en "forvridning på markedet”. 

Læs mere
Euractiv, 13. marts 2023, EU Commission rejects priority industry access to recycled PET bottles

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.