Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: I Miljøets fodspor

27. februar 2019
I Miljøets fodspor
Tre af affaldssektorens sværvægtere har forfattet en artikel i serien "I Miljøets fodspor", som udgives af Miljøstyrelsen.

De tre forfattere, som til sammen har noget nær dinosaurisk erfaringsgrundlag, er Suzanne Arup Veltzé, Christian Fischer og Stig Hirsbak (læs yderligere om de tre forfattere nederst i denne nyhed), og de tager os alle i hånden og fører os gennem affaldets historie fra 1971 til i dag. Artiklens konklusioner, som primært omfatter perioden fra 2002 og fremefter, lyder som følger: 

  • De rene danske initiativer bliver mindre fremherskende,

  • Vi følger nu alene EU’s ambitionsniveau,

  • Vi lever op til EU’s forskellige krav til genanvendelse, men vi er ikke førende. Kun i forhold til meget lav deponering er vi fortsat i mesterklassen. I forhold til forbrænding har vi også en stor andel,

  • Anvendelsen af miljøafgifter til at fremme mindre brug af materialer får en væsentlig mere beskeden rolle. Afgifterne justeres ikke og væsentlige dele af emballageafgiften fjernes helt. Afgifterne på deponering og forbrænding bliver heller ikke justeret meget i opadgående retning.

  • Der sker en øget liberalisering af affaldssektoren, først og fremmest indenfor genanvendelse og indsamling af affald.

  • Liberalisering af forbrændingssektoren bliver diskuteret i over 15 år uden, at der træffes nogen endelig beslutning herom,

  • Vi får fra anden halvdel af nullerne for meget forbrændingskapacitet, hvilket giver øget behov for import af affald til forbrænding fra andre EU-lande, men dette er en tidsbegrænset løsning, fordi andre EU-lande skal nå de samme genanvendelsesmål, som vi selv skal.

  • Markedet har på mange områder vist sig godt nok til at sikre en stabil genanvendelse af erhvervsaffald, mens sikringen af høj genanvendelse af affald fra husholdninger først for alvor sker ved hjælp af politiske initiativer et stykke op i 10’erne. Kvaliteten af genanvendelsen både af erhvervs- og husholdningsaffald bliver dog først og fremmest sikret ved lovgivning og politiske initiativer.

Du kan læse hele artiklen ved at trykke hér.

I Miljøets fodspor er en selvstændig hjemmeside, som Miljøstyrelsen ikke tager det indholdsmæssige ansvar for. Alle hjemmesidens artikler tager udgangspunkt i situationen i 1971, hvor Ministeriet for Forureningsbekæmpelse blev oprettet.

Det skal desuden pointeres, at Miljøstyrelsen på hjemmesiden "I miljøets fodspor" angiver, at: "Ansvaret for de enkelte artikler hviler udelukkende på den enkelte forfatter. Artiklerne skal alene betragtes som historieskrivning, ikke som led i den aktuelle debat eller som konsulentarbejde for nogen eksisterende organisation. Indholdet i artiklerne står alene for forfatternes regning. Heraf følger, at henvendelser i anledning af artiklerne, herun- der eventuelt korrektioner af fremstillingerne, må rettes til de enkelte forfattere, ikke til Miljøstyrelsen.

De tre forfattere er:

Suzanne Arup Veltzé, cand.jur. Ansat i Miljøministeriet fra 1971-1990, 1984-90 kontorchef for Miljøstyrelsens affaldskontor. 1990-1991 afdelingschef hos danske vognmænd. 1991-2012 direktør for DAKOFA og 1997- 2007 samtidig direktør for ISWA. Pensioneret 2012.

Christian Fischer, cand.scient. Ansat i Miljøministeriet fra 1984-2017 dog afbrudt af 3 orlovsperioder, 1999-2005 kontorchef for Miljøstyrelsens affaldskontor. 1989-1993, landssekretær for SF, 1997-1999, konsulent i Det europæiske Miljøagenturs temacenter for affald og 2006-2014, chefkonsulent i Det europæiske Miljøagenturs temacenter for affald og ressourcer. Pensioneret 2017.

Redaktionen har endvidere modtaget input til visse afsnit fra:
Stig Hirsbak, cand.techn.soc., ansat i Miljøstyrelsen 1979 -1986, Genanvendelses- og Kemikaliekontoret. Chefkonsulent Gendan 86-87, Centerleder Renere Teknologi Center DTI 87-90, Vicedirektør Rendan 90-94, Deloitte 96, Afd. leder Rambøll 1996-2006, 2008 – AAU København, lektor 2009-15, nu ekstern lektor og seniorrådgiver inden for cirkulær økonomi.

Læs mere i vidensbanken

Kommunikation
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.