Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan øges direkte genbrug fra bygge- og anlægssektoren?

11. februar 2020
Hvordan øges direkte genbrug fra bygge- og anlægssektoren?
En ny rapport fra Avfall Sverige giver masser af inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde med at fremme genbrug af materialer og produkter fra bygge- og anlægssektoren.

Den nye undersøgelse har først og fremmest haft til formål at øge kommunernes vidensniveau i forhold til, hvilke forudsætninger det kræver at øge genbrug af de materialer og produkter fra bygge- og anlægssektoren, som kommunen indsamler. Til trods for, at genbrug og affaldsforebyggelse ligger højt på den svenske dagsorden, så er der nemlig generelt få praktiske erfaringer med området.

I den nye undersøgelse identificerede man derfor en række svenske ”best-practice” eksempler, som ud fra interviews med både kommuner, nedrivere og bygningsejere blev beskrevet i detaljen. I de otte case-beskrivelser er der således mulighed for at blive klogere på både fordele og ulemper generelt, men også et mere specifikt indblik i mængder, fraktioner, logistik, procedurer i forbindelse med farlige eller uønskede stoffer, omkostninger, kundegrupper samt samarbejdsmodeller og ansvarsfordeling i forbindelse med de forskellige eksempler.

Forskellige modeller
Rapporten viser generelt, at der er en bred vifte af muligheder for kommunerne i forhold til både omfang og modeller, men overordnet set opdeles eksemplerne i tre forskellige kategorier:

  • Salgsbaserede genbrugsmodeller i separate faciliteter uden for genbrugsstationerne
  • Salgsbaserede genbrugsmodeller som en del af genbrugsstationerne
  • Ikke-salgsbaseret genbrug

I forhold til alle modellerne påpeges det først og fremmest, at der er et betydeligt behov for at øge mængden af data og information – både i forhold til de enkelte produkter, men også i forhold til hele materialestrømme. Det påpeges også, at øget samarbejde med både byggeindustrien og borgerne er nødvendigt for at kunne bringe genbrug op i stor skala.

I forhold til at introducere en salgsbaseret model, har man generelt erfaret, at en sådan kan medføre betragtelige årlige driftsomkostninger og dermed blive en dyr fornøjelse for kommunen. Men vælger kommunen at tilbyde en transportordning eller måske i første omgang at prioritere indsamling af overskudsvarer fra byggeriet, idet disse som regel er af størst værdi, kan de store omkostninger måske opvejes heraf.

En anden erfaring er, at det ser ud til, at genbrugsmodeller, hvor salgsstedet placeres i umiddelbar forlængelse af en genbrugsstation kan være en fordel, idet kommunikation og samarbejde medarbejderne imellem bliver langt mere effektiv, end hvis der er større fysisk afstand, hvilket øger mængden og kvaliteten af genbrug.

I rapporten finder du mange flere idéer til, hvordan man arbejder med genbrug af byggematerialer. For kommuner, der starter helt fra bunden, præsenterer den i tillæg også en række konkrete ”do’s and dont’s”, som man bør overveje, inden man går i gang.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Återanvänding av bygg- och rivningsmaterial och produkter i kommuner” her

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.