Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Hvordan looper vi tekstilerne?

08. oktober 2019
Hvordan looper vi tekstilerne?

Er der en teknologi til brug for genanvendelse af blandede tekstiler? Og hvad sker der generelt med tekstilgenanvendelsen i nabolandene? ISWA-session gav et bud.

Benjamin Piribauer fra det tekniske universitet i Wien fremlagde de foreløbige - positive - resultater fra deres biokatalytiske proces med at omdanne kasserede tekstiler til nye fibre.

Der er rigeligt at komme efter
Men først pointerede han omfanget af tekstiludfordringen ved de stigende mængder. Der er således tale om, at der i 1970 var ca. 25 mio. tons tekstiler i omløb i verden, hvilket siden er steget til ca. 100 mio. tons. Baggrunden for den markante stigning kan ifølge Piribauer findes i en stigning i den enkelte verdensborgers forbrug, generelt, samt en stigning i verdensbefolkningen og den generelt øgede levestandard. Et forsøg på en prognose for de samlede mængder på verdensplan udlagdes til en fordobling – altså 200 mio. tons – i 2030.

En oversigt over de indsamlede mængder viser i nabolandene (altså Østrigs), at Danmark indsamler næstmest kasseret tekstil pr. borger; nemlig 44 %. Til sammenligning ligger Tyskland på 74 % og Holland på tredjepladsen med 37 %.

En anden opgørelse fra TI Wien viste, at bare i tidsrummet mellem 1998 og 2005 er der konstateret en markant lavere brugstid for de enkelte tekstilgrupper. Over en kam er brugstiden for tekstilkategorierne således faldet med ca. 25 %.

Gode erfaringer med ny proces
Med disse knap så opløftende data som indledning fra Piribauer, kunne han heldigvis berette om yderst gode resultater i et biokatalytisk pilotforsøg udført på det tekniske universitet i Wien i samarbejde med flere private aktører. Piribauer kunne derfor af konkurrencehensyn ikke fortælle om hele processen, ud over at de kasserede tekstiler, som kommer fra såvel husholdninger som produktionsvirksomheder, bliver sønderrevet, tilsat et konkurrenceklausuleret ”stof”, behandlet med enzymer, vasket, for herefter at blive udvundet i fibre til brug for produktion af nye tekstiler.

P.t. er de fremstillede tekstiler primært håndklæder, men processen skulle efter Piribauers påstand være egnet til anvendelse også ved fremstilling af ”finere” tekstiler.

Nyt på vej
Ricardo Rodriguez fra den spanske organization “Humana Fundacion- Pueblo para Pueblo” (kendt som UFF I Danmark), illustrerede tillige de enorme mængder tekstiler og tekstilaffald, der potentielt vil kunne genbruges og/eller genanvendes fremadrettet.

Med udgangspunkt i, at alene Spanien deponerer ca. 900.000 tons kasserede tekstiler årligt, kunne han oplyse, at det er besluttet af den spanske regering, at Spanien indfører obligatorisk indsamling af tekstiler allerede fra 2020. I Frankrig er der forbud mod forbrænding af usolgte tekstiler, mens man i Tyskland har indført ”Grüner Knopf” for de tekstiler, der lever op til en række sociale og miljømæssige kriterier.


Du vil umiddelbart efter ISWA’s Årskongres 2019 kunne se de benyttede præsentationer på ISWA’s hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.