Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Hvor langt er vi fra et cirkulært system for byggeri og byggematerialer?

19. september 2022
Hvor langt er vi fra et cirkulært system for byggeri og byggematerialer?

Highlights fra DAKOFAs Årskonference 2022

Lise Lyngfelt Molander, Teknologisk Institut, tog os med på en historisk tur fra bæredygtighed i Brundtlandrapporten i 1987 til cirkulær økonomi i Ellen MacArthur Foundation i 2012. Da bæredygtighed bygger på de tre søjler: Økonomisk udvikling, social udvikling og beskyttelse af miljøet, er det ikke helt det samme som cirkulær økonomi.

(P)RECAST er et 2,5 årigt projekt, der stiller skarpt på at udvikle det teknologiske og dokumentationsmæssige grundlag for, at præfabrikerede betonelementer kan genbruges som bærende konstruktioner i nyt byggeri. Ifølge Katja Udbye Christensen, Teknologisk Institut, søger man at få genbruget op i industriel skala, da det giver en langt højere CO2-besparelse end genanvendelse. Projektet udvikler metoder til nedtagning på en måde, så de egner sig til genbrug, hvilket stiller skrappe krav til nedriver, og metoder til at bygge betonelementerne ind i bygninger igen. Det betyder, at arkitekt og ingeniør ikke har de samme frihedsgrader til at designe bygningens udseende og kvalitet. Derfor er det vigtigt at løse udfordringerne med genbrug igennem hele værdikæden.

Circle Bank er et Grand Solutions projekt, som har sat et mål om at skabe en fælles, digital platform, som kan accelerere cirkulært byggeri og dermed udkonkurrere lineært byggeri inden 2030, jf. Lene Damsbo Brix, Circle Bank. Den digitale platform udvikler tre værktøjer: En materialebørs for brugte byggematerialer, et værktøj til miljø- og ressourcekortlægning, for at give viden om hvilke materialer, der er i en bygning, samt værktøj til design og projektering.  

CircOp: Circular Construction Platforms er en cirkulær bygningsplatform, der skal gøre genbrug til en økonomisk gevinst ved at accelerere transformationen af byggeriet og muliggøre genbrug i stor skala. CircOp skal bl.a. udvikle og dokumentere platforme for cirkulært byggeri, bidrage til at udvikle en industriel symbiose for cirkulære byggematerialer i storkøbenhavn og skabe dokumentation for produktivitetsforbedringer omkring cirkulære løsninger i byggeriet. Claes Seehausen Lindtofte, DTU, understregede, at det er et praksisdrevet forskningsprojekt, hvor samarbejdet giver mulighed for at afprøve nye samarbejdsformer.

Under debatten blev der spurgt, om man ikke kunne stille krav i sit udbud til, hvor mange genanvendte byggematerialer, der skal være i en bygning, ligesom der var ønske om at få byggevareproducenterne med i debatten, så markedet fungerer. Der er mange demonstrationsprojekter i gang, og derfor varer det ikke længe, før vi kan begynde at lære af dem.

Forventningerne til bygnings-materialepas i fremtiden blev også vendt, og at det er en fordel at vide, hvad man kan genbruge materialerne til, når de engang tages ned.

Endelig arbejder Miljøstyrelsen på nye regler for selektiv nedrivning, som forventes at være klar ultimo 2023. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.