Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring om overskydende gratis CO2-kvoter ved CO2-fangst

20. april 2023
Høring om overskydende gratis CO2-kvoter ved CO2-fangst
Energistyrelsen har netop sendt bekendtgørelse om CO2-kvoter til varmeproduktion i høring.

I bekendtgørelsen foreslås der, ifølge høringsbrevet, indsat nye regler om, at værdien af overskydende gratis CO2-kvoter, som er opstået som følge af CO2-fangst skal overføres til en CO2- fangstenhed. En CO2-fangstenhed kan både være et separat selskab, som modtager støtten, eller den kan være en del af et andet selskab.

Ved overskydende CO2-kvoter forstås den del af kvoterne, som en varmeproducent ville have haft behov for til at dække enhedens CO2-udledning, hvis ikke udledningen var reduceret som følge af CO2-fangst.

Reglerne finder alene anvendelse i de tilfælde, hvor der er givet statsstøtte til CO2- fangst m.v., og i den periode, som er omfattet af statsstøtten.

Der er ikke foretaget andre indholdsmæssige ændringer af bekendtgørelsen.

Reglerne vil træde i kraft den 1. juli 2023.

Formålet med reglerne i varmeforsyningsloven og i udkastet til denne bekendtgørelse om overførsel af værdien af CO2-fangst til en fangstenhed er, i følge høringsbrevet, bl.a. at sikre, at midler fra statsstøtte ikke indirekte kommer til at betale for varmekundernes varmeforbrug, men i stedet vil bidrage til at etablere CO2-fangst, som har til hensigt at ned- sætte CO2-udledningen fra varmeproducenten. Det skyldes, at værdien af overskydende gratis CO2-kvoter, hvis disse ikke overføres til en fangstenhed, vil skulle modregnes i varmekundernes priser.

Høringsfristen er 19. maj 2023

Læs mere her

Du finder høringsmaterialet her på høringsportalen

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.