Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Godt halvdelen af ​​alt WEEE i Europa bliver ikke indsamlet og behandlet korrekt

08. december 2022
Godt halvdelen af ​​alt WEEE i Europa bliver ikke indsamlet og behandlet korrekt
Det fremgår af en artikel publiceret af EU-Kommissionen. I EU findes der gode data for WEEE, som officielt indsamles og genanvendes og dermed også dokumenteres af medlemsstaterne, når de rapporterer om deres fremskridt hen imod WEEE-direktivets mål. Direktivet pålægger medlemsstaterne at indsamle 85 % af alt WEEE, der genereres.

Man ved dog meget lidt om strømmen af ​​ikke-indberettet WEEE. Meget WEEE går ifølge artiklen under radaren, fordi forbrugerne ofte smider det i husholdningsaffaldet, eller det bliver blandet ind i metalaffaldsstrømmen, hvor det dog bliver genanvendt, men ikke under de betingelser, der gælder for WEEE. Desuden bliver store mængder WEEE fjernet fra opsamlingsstederne og i visse tilfælde stjålet, før den formelle indsamling foretages eller det eksporteres til udlandet - både lovligt og ulovligt. Der peges også på private, der ophober WEEE i deres private hjem.

Politikere, producentansvarssystemer og genanvendelsessektoren har brug for pålidelige tal for at håndtere denne affaldsstrøm effektivt. Mål for indsamling og genanvendelse af WEEE, der kun er baseret på rapporterede e-affaldsstrømme, negligerer det enorme potentiale for at genvinde meget værdifulde materialer.

En EU-finansierede undersøgelse frembragte mere omfattende data om kasseret WEEE i Europa (eksklusive hamstret WEEE). Denne undersøgelse beregnede tal for alt WEEE produceret i 2018 i 30 lande, herunder alle nuværende EU-medlemsstater samt Norge, Schweiz og Storbritannien.

Forskernes estimater af alt WEEE og dets flow, inklusive ikke-rapporteret WEEE, var baseret på det samlede antal varer på markedet, estimater af deres levetid, plus tal fra en række undersøgelser, publikationer og databaser. Deres resultater tyder på, at i alt cirka 9,7 millioner tons (Mt) WEEE, både rapporteret og urapporteret, blev kasseret af de 30 lande i 2018. Lidt over halvdelen (51 %) – 5 Mt – blev rapporteret af medlemsstaterne.

Af det urapporterede WEEE anslog undersøgelsen, at 1,12 Mt (12 %) blev genanvendt under de efter reglerne foreskrevet forhold, som en del af blandet metalskrot. Yderligere 0,64 Mt (7 %) blev fjernet fra strømmen grundet værdifulde komponenter, 0,6 Mt (6 %) blev bortskaffet i husholdningsaffald og 0,29 Mt (3 %) blev lovligt eksporteret. De resterende 2,09 Mt (21 %) er ikke registreret og kan være ulovligt eksporteret.

På trods af usikkerheder i tallene bliver der peget på, at undersøgelsen giver en et bedre udgangspunkt for beslutningstagere når nye tiltag skal overvejes. I artiklen refereres forfatternes gode råd som følgende:

  • For det første kunne forbrugerne få flere incitamenter til at genbruge deres gamle produkter. Forbrugere kunne fx få penge i rabat på deres næste køb ved at returnere et gammelt produkt til en butik. For at tilskynde til mere genbrug og reparation af produkter kan information om produkters bæredygtighed bruges til at hjælpe forbrugerne med at vedtage en 'bæredygtig tankegang', ændre deres købsadfærd og sætte skub i producenternes indførelse af principper og praksisser for cirkulær økonomi – design af produkter, der er nemmere at genbruge, for eksempel.
  • De retlige rammer kunne styrkes for at forhindre ulovlig eksport, og endelig er der behov for investeringer i genanvendelsesteknologier. Forskerne mener, at det kritisk med stærke basisdata, da disse er nødvendige for at designe og evaluere effektive foranstaltninger til WEEE-håndtering.

 Læs hele artiklen her, hvor du også finder links og kildehenvisninger

Læs mere i vidensbanken

Elektronikskrot/WEEE
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.