Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Global social retfærdighed i en cirkulær økonomi

29. juni 2022
Global social retfærdighed i en cirkulær økonomi
Den cirkulære økonomi er ikke nødvendigvis i sig selv socialt retfærdig. En ny rapport dykker ned i udfordringen og illustrerer, hvordan anstændigt arbejde på globalt plan kan blive en reel mulighed.

Ifølge en ny rapport, samt et medfølgende policy brief, fra den hollandske organisation Circle Economy, tager den nuværende forståelse af den cirkulære økonomi ikke fat på det store spørgsmål om global, social lighed. Man forudser derfor en reel risiko for, at kløften mellem høj- og lavindkomstlande ikke blot vil forblive i en fremtidig cirkulær økonomi, men endda muligvis øges yderligere. Derfor fremhæver man i den nye rapport nu fordelene ved en global, socialt retfærdig tilgang til miljø-, handels- og udviklingspolitikker samt risikoen ved at fortsætte ad de nuværende politiske veje. Samtidig præsenteres også konkrete forslag til, hvordan man kan tænke ud over egne grænser med henblik på at opnå en bæredygtig, cirkulær økonomi, der matcher miljømål med sociale ambitioner.

Med udgangspunkt i de komplekse værdikæder i vores globale økonomi illustrerer rapporten, hvordan regeringers, arbejdsgiveres og arbejdstageres fælles beslutninger for at implementere cirkulær økonomi nu, vil få afgørende resultater i fremtiden – ikke blot for mennesker i der enkelte lande, men også uden for landets grænser. Det understreges hvordan bekæmpelse af klimaforandringer og ressourceproblematikker samt overgangen til cirkulær økonomi ikke kan implementeres af et enkelt land alene, uden at det vil medføre både sociale og økonomiske påvirkninger i andre dele af verden. Løsningen er derfor at tænke globalt og at handle derefter.

Ifølge rapporten bliver det nødvendigt at skabe en ny version af fremtiden. Ikke blot en version, hvor vi udvider og forbedrer det eksisterende, men hvor vi reelt udfordrer status quo. Det kræver bl.a., at internationale arbejdsstandarder respekteres, at arbejdstagerinstitutioner styrkes, og at både arbejdsgivere og arbejdstagere overalt bliver aktivt engageret. Ifølge rapporten er vi nødt til at anerkende udfordringens politiske karakter og at løse magtubalancer inden for landegrænserne såvel som landene imellem. I den forbindelse foreslås tre konkrete ”fokusområder” til at komme videre ad den rette sti: 

  • Magt: Beslutningstagere skal identificere og involvere lokalsamfundene og arbejderne inden for og på tværs af grænser, der vil blive berørt af overgangen til en cirkulær økonomi.
  • Handel: Styring og regulering af handel skal ændres med henblik på at øge gennemsigtighed og standarder, og sikre, at landene tager ansvar for eget forbrug og affald.
  • Teknologi: Der er behov for platforme og netværk til at facilitere dialog og reelle partnerskaber med henblik på gensidig udveksling af viden og know-how, mens de med flest midler og størst ansvar skal yde yderligere økonomisk støtte.

Ved at tage fat på disse tre områder kan beslutningstagere i både høj- og lavindkomstlande samt multilaterale organisationer, der støtter mellemstatslig udveksling og overholdelse af arbejdstagerrettigheder og standarder, designe cirkulære initiativer, der er retfærdige for alle. På den måde kan den cirkulære omstilling ikke blot blive mere effektiv i forhold til at opnå miljømål, men også undgå at bidrage til social ustabilitet, der potentielt vil kunne udgøre en risiko for virksomheder og deres forsyningskæder samt skabe en reel trussel for borgere i alle dele af verden.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”Thinking beyond borders to achieve social justice in a global circular economy” samt det medfølgende policy brief her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.