Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Genbrugsemballager giver både miljømæssig og økonomisk gevinst

16. august 2023
Genbrugsemballager giver både miljømæssig og økonomisk gevinst
Genanvendelse alene vil aldrig kunne afbøde de miljømæssige konsekvenser fra vores plastforbrug, som er på vej til at tredobles frem mod 2050. Vi er derfor nødt til at fokusere løsningerne mod kilden til problemet – produktionen. Først og fremmest ved at fremme systemer for direkte genbrug.

Sådan lyder den kontante besked fra den europæiske interesseorganisation Zero Waste Europe i en ny rapport om genbrugssystemer for emballager. Til gengæld konkluderer rapporten også, at et system for genbrugsemballager ikke blot vil blive en miljømæssig men også en økonomisk gevinst for virksomhederne, hvis de designes rigtigt.

Almindelige bekymringer bliver gjort til skamme

Ser man bort fra muligheden om helt at eliminere brugen af emballager, er genbrugssystemer den næstbedste løsning for at reducere produktionen af plastemballager. Dette fremgår af affaldshierarkiet, men understøttes også i bl.a. EU’s forslag til en emballageforordning samt i FN's arbejde for en global plasttraktat. Alligevel er genbrugssystemer i stor skala fortsat et sjældent syn. Den nye rapport undersøger derfor både miljø- og økonomiske effekter ved tre forskellige emballagekategorier i et åbent system (hvilket betyder, at der ikke er fokus på et enkelt geografisk sted) og med Spanien som testland:

  • fødevarebeholdere til takeaway-mad,
  • sekundær transportemballage (B2B) og
  • drikkevareemballager. 

Det er erfaringen, at mange virksomheder bl.a. frygter, at tunge opstartsinvesteringer og løbende driftsomkostninger vil medføre en betydelig økonomisk byrde. Den nye rapport viser imidlertid, at de undersøgte case-studier har demonstreret, at der selv isoleret set er et break-even point for alle tre emballageformater, hvor investeringen genvindes, og systemet bliver rentabelt. Mere specifikt viser resultaterne, at tilbagebetalingen på systemet nås mellem år 3 og 4 for take-away fødevareemballager, mellem år 2 og 3 for sekundær transportemballage og mellem år 5 og 6 for drikkevarebeholdere.

Konklusionerne skal forsikre virksomhederne om, at et skift til genbrugsemballager vil kunne frigøre nogle betydelige økonomiske fordele, samtidig med at de tilskynder til brandloyalitet og opfylder en række mål for bæredygtighed. Der er således tale om en win-win-win situation.

Mange parametre der kan gøre forskellen
Rapporten dykker også lidt mere ned i detaljen i forhold til, hvordan et genbrugssystem bliver en succes. I den forbindelse peger man bl.a. på, at teknologiske faktorer som emballagedesign, materialevalg, sporingsteknologier og forbrugerengagement vil være med til at påvirke succesraten for systemet og at parametre for levetid, returhastighed og det gennemsnitlige antal rotationer før emballagen er udtjent skal optimeres for at sikre, at systemet bliver en økonomisk fordel. Det påpeges ligeledes, at udviklingen af fælles samarbejdsbaserede systemer til logistik og rengøring vil kunne fordele byrden af investeringer og dermed forkorte tiden for, hvornår et system bliver rentabelt.

Rapporten fremhæver også, at etableringen af et koordineret system for genbrugsemballager vil åbne op for helt nye sektorer for økonomisk vækst og skabe nye forretningsmuligheder samt et væld af grønne jobmuligheder inden for services som transport, rengøring og reparation og dermed bidrage til den cirkulære omstilling. 

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”The economics of reuse systems”, som du finder her.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.