Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Genbrug eller forberedelse med henblik på genbrug?

02. april 2020
Genbrug eller forberedelse med henblik på genbrug?
Genbrug er godt men tæller desværre ikke med, når genanvendelsesprocenten skal opgøres. Det gør derimod forberedelse med henblik på genbrug.

Men hvad er hvad - og hvilke aktører i Danmark udfører forberedelse med henblik på genbrug?
Det reviderede affaldsdirektiv forpligter Danmark til at opnå en øget genanvendelse frem mod 2035. Da forberedelse med henblik på genbrug netop tæller med i opgørelsen af genanvendelsen, er det derfor vigtigt at få indrapporteret disse mængder i affaldsdatasystemet.

Genbrug er kendetegnet ved aldrig at have været affald, hvorimod forberedelse med henblik på genbrug er et begreb, der finder anvendelse, når en genstand har været affald og derefter forberedes til genbrug ved fx rengøring eller reparation således, at den kan genbruges uden anden forbehandling. Denne forskel er enkel på papiret, men i virkelighedens verden er det svært for diverse aktører at skelne mellem de to begreber.

Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen.
Det fremgår blandt andet, at virksomheder har forskellige opfattelser af, hvornår der er tale om forberedelse til genbrug (som det kaldes i rapporten og som forkortes FtG), og hvornår der er tale om genbrug. Eksempelvis fremgår det, at ingen af de kontaktede aktører, der modtager, reparerer og sælger elektronik og elektronisk udstyr mente, at de var omfattet af termen forberedelse med henblik på genbrug (FtG), da deres produkter aldrig har haft status af affald. Dog fremgår det, at nogle virksomheder anerkender, at det er en form for FtG, de foretager, selvom de måske ikke kendte til termen, før de blev kontaktet i forbindelse med projektet, herunder blandt andet nogle af nedrivningsvirksomhederne.

Derudover fremgår det, at de færreste af de kontaktede aktører var i stand til at give et estimat af, hvor store mængder affald de forbereder til genbrug, da aktørerne typisk ikke betragter den del af materialerne, der undergår FtG, som en særskilt del af deres produktportefølje, og mange har ikke nogen opgørelse, hverken af antallet eller vægten af de produkter, de har behandlet. Endvidere har nogle aktører estimeret antallet af produkter og antaget en gennemsnitsvægt for at kunne omregne mængderne til vægt. Det er derfor tydeligt, at der er usikkerhed om begreberne og mængderne, men det fremgår også, at der er manglende kendskab til reglerne og ADS.

Hvilke affaldskategorier undergår FtG?
Udover at kortlægge aktører har det også været et formål at skabe et overblik over de affaldskategorier, der undergår FtG.  Det fremgår, at forud for kortlægningen var der kendskab til danske virksomheder, der foretager FtG inden for tekstiler, elektronik, mursten, møbler, dæk og flasker, og selve kortlægningen har dertil identificeret enkelte virksomheder, der foretager FtG på cykler, skiferplader, boligtilbehør, tagsten og andre byggematerialer (én aktør på hver affaldstype).

Baggrundsmateriale:

Du kan læse hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan se listen af aktører.

Det fremgår af rapporten, at der eksisterer en vedlagt excel-fil, hvor der findes en fuld oversigt over affaldskategorier, der undergår FtG, men den har ikke været mulig at finde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.