Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Genanvendelse af fosfor fra slamaske

08. marts 2018
Genanvendelse af fosfor fra slamaske
Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en rapport, som beskriver resultaterne af en række undersøgelser, der har været anset som afgørende for at bringe Crystal-P processen fra batchtest i laboratoriet til test kontinuert i pilotskala. Crystal-P processen er en proces til udvinding af fosfor fra slamaske. I rapporten undersøges tre konkrete problemstillinger, der anses for værende kritiske i forhold til at recirkulere de enkelte strømme, herunder forhold der kan føre til en forbedret projektøkonomi, et øget fosforudbytte og større renhed af den udvundne fosfor.

I Crystal-P processen genanvendes askens fosfor som calciumfosfat og kan erstatte brugen af den begrænsede ressource fosfatsten. Processen er en vådkemisk proces, hvor asken opløses i syre. Syreekstraktet elektrodialyseres, inden fosfatet udfældes i en reaktiv krystallisation.

Ifølge Miljøstyrelsen har en nylig opgørelse (P-balance, 2015) vist, at over 19% af det samlede fosfortab i Europa stammer fra spildevandsslam. Dette skyldes blandt andet, at en stor del af det europæiske spildevandsslam forbrændes. For at mindske fosfortabet er der et stort behov for teknologier til genanvendelse af fosfor fra asker fra monoforbrænding af slamaske – mange forskellige termiske og vådkemiske teknologier er allerede under udvikling. Fælles for teknologierne er, at det er en stor udfordring at udvikle en proces, som både er rentabel og samtidig fremstiller et eftertragtet produkt, som har en høj kvalitet af fosfor og et lavt indhold af urenheder.

Crystal-P processen havde, som nævnt ovenfor, nogle udfordringer som projektgruppen ønskede at få undersøgt, inden processen evt. testes kontinuert i et pilotanlæg. Resultatet af undersøgelserne har vist sig at være positive, og det er projektgruppens vurdering, at processen har et stort potentiale og fremadrettet bør testes kontinuert i et pilotanlæg.

Rapport er udført af Rambøll, SDU og DTU-byg for Miljøstyrelsen, under tilskud fra Miljøeffektiv teknologi 2013, i perioden fra juli 2014 til december 2016.

Rapporten kan downloades her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Slam
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.