Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Forslaget om "en stærk genanvendelsessektor" er nu fremsat

30. marts 2022
Forslaget om "en stærk genanvendelsessektor" er nu fremsat
Lovforslag (L153) er sat på dagsorden til 1. behandling d. 26. april 2022. Lovforslagets primære formål er at udmønte dele af Klimaplanens afsnit IV om en stærk genanvendelsessektor.

Forslaget byder blandt andet på nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn.

Forslaget har været i høring fra d. 25. november 2021 frem til d. 3. januar 2022. DAKOFA har ved flere lejligheder gennemgået hovedelementerne i det første forslag. Der holdes derfor også et opsamlende webinar d. 6. april, hvor DAKOFA i samarbejde med Horten zoomer ind på indholdet i det endelige forslag og de væsentligste ændringer.

Sammenlignet med høringsudkastet indeholder det endelige lovforslag et par ændringer, herunder blandt andet en justering af Klima-, energi- og forsyningsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsens deltagelse, herunder betingelser og vilkår for deltagelse, i aktiviteter forbundet med:

1)    omlastning af affald omfattet af en kommunal affaldsordning,
2)    forberedelse med henblik på genbrug af affald, der er indsamlet på genbrugspladser i kommunen,
3)    behandling af affald produceret af kommunens egne institutioner og virksomheder og
4)    materialenyttiggørelse i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsprojekter.

Som noget nyt lægges der også op til, at anlæg til udsortering af genanvendeligt affald fra restaffald som udgangspunkt omfattes af udbudspligten, men der indføres dog en ny dispensationsmulighed for kommuner, der allerede ejer eller har foretaget irreversible investeringer på anlægget.

Ifølge forslaget kan kommunalbestyrelsen således uanset forbuddet fortsat eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald, hvis anlægget er godkendt og sat i drift senest den 1. juli 2022, eller hvis kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2022 har foretaget væsentlige, irreversible investeringer i etableringen af dette. Disse anlæg skal som de øvrige kommunale behandlingsanlæg, der søger om dispensation, udskilles i et eller flere særskilte selskaber, og drives på kommercielle vilkår i aktie- eller anpartsselskabsform fra den 1. januar 2024.

I forbindelse med forslagets regler om kommunalbestyrelsens pligt til at etablere genbrugsområder på genbrugspladser i kommunen fremgår det som noget nyt, at Klima-, energi- og forsyningsministeren skal fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at afsætte genstandene vederlagsfrit til private aktører; altså er muligheden for at modtage betaling taget ud af forslaget.

I det endelige forslag lægges der langt mere vægt på, at når kommunerne stiller ordninger til rådighed for virksomheder, skal dette ske til markedspris. Dette gælder dog ikke erhvervsgebyrer på genbrugspladserne. Forslaget går derfor på, at Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen for:

1) kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings
2) kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse
3) kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse
4) kommunal indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald.

Deltag i HORTENs og DAKOFAs fælles webinar: "Lovforslaget om genanvendeligt affald - hvilke regler er til forhandling?" den 6. april kl. 12.30-15.00 og få det fulde overblik over forslaget, som behandles i de kommende måneder, og som efter planen vil træde i kraft 1. juli 2022. Program og tilmelding kan ske ved at trykke hér.

Læs mere her

Se hele forslaget her på Folketingets hjemmeside

Her på høringsportalen finder du også høringsnotatet og en samling af høringssvar

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.