Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Lovforslaget om genanvendeligt affald - hvilke regler er til forhandling?

Lovforslaget om genanvendeligt affald - hvilke regler er til forhandling?
Lovforslaget om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn er netop fremsat til behandling i Folketinget. Forslaget er sat på dagsordenen til 1. behandling d. 26. april 2022.

På dette webinar, som holdes i samarbejde med Horten, vil der blive zoomet ind på indholdet i forslaget, herunder:

Udbudspligt for behandling af genanvendeligt husholdningsaffald
Selskabsgørelse af eksisterende kommunale anlæg i en overgangsperiode
Mulighed for, at mindre virksomheder kan benytte kommunal indsamling
Skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren

Webinaret vil give en forståelse af de enkelte paragraffer og de seneste ændringer siden høringsudkastet samt de juridiske konsekvenser heraf. Som bekendt har et udkast til forslaget været i høring fra d. 25. november 2021 frem til d. 3. januar 2022.

Deltag i webinaret og få det fulde overblik over forslaget, som behandles i de kommende måneder, og som efter planen vil træde i kraft 1. juli 2022.

Samarbejdspartnere

Program

12:30-12:50
Velkomst og introduktion til lovforslaget
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:50-13:15
Udbudspligt for behandling af genanvendeligt husholdningsaffald
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
Rikke Munk Rye Andersen, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Munk Rye Andersen
HORTEN Advokatpartnerselskab
13:15-13:40
Selskabsgørelse af eksisterende kommunale anlæg i en overgangsperiode
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
Rikke Munk Rye Andersen, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Munk Rye Andersen
HORTEN Advokatpartnerselskab
13:40-14:00
Pause
14:00-14:20
Mulighed for, at mindre virksomheder kan benytte kommunale indsamlingsordninger
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
Rikke Munk Rye Andersen, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Munk Rye Andersen
HORTEN Advokatpartnerselskab
14:20-14:45
Skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
Rikke Munk Rye Andersen, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Munk Rye Andersen
HORTEN Advokatpartnerselskab
14:45-15:00
Yderligere spørgsmål og afrunding

v/DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

06. april 2022
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM/youtube

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
ONLINE Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
29. marts 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.