Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Forslag til folketingsbeslutning om tekstiler

21. april 2023
Forslag til folketingsbeslutning om tekstiler
Tre medlemmer af Folketinget fra SF har fremsat forslag til en folketingsbeslutning om udvidet producentansvar for tekstilproducenter og forbud mod forbrænding af usolgt tekstil.

Forslaget har til formål at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag i 2023 om udvidet producentansvar for tekstiler og et forbud mod at bortskaffe usolgte og brugte tekstiler, der kan genbruges eller genanvendes.

Lovforslaget skal indføre nedenfor nævnte krav til tekstilbranchen og skal senest gælde fra 2024. Herudover har det til formål at pålægge regeringen at undersøge, hvilke tiltag der yderligere kan nedbringe CO2-aftrykket og miljøbelastningen ved produktion af tøj, og fremlægge forslag hertil.

Det foreslås, at et udvidet producentansvar i Danmark skal inddrage tøj- og tekstilproducenter i alle led i den cirkulære økonomi, så de også økonomisk bidrager til bedre design, mere genbrug og bedre genanvendelse for de produkter, som de markedsfører i Danmark. Producentansvaret skal fremme genbrug og genanvendelse bl.a. gennem gebyrer, som gradueres efter miljøvenlighed og cirkulære økonomiske principper såsom genbrug, lang brugstid, design til genanvendelse og brug af genanvendte materialer. Det fremhæves, at  miljøgraduerede gebyrer med fordel kan tage udgangspunkt i Miljømærkning Danmarks kriterier til svanemærkede tekstiler.

Det foreslås endvidere, at producentansvaret skal gælde ved produktion af tøj, sko, tasker og boligtekstiler samt arbejdstøj, uniformer og tekstiler fra erhverv.

Man ønsker iøvrigt, at en uvildig aktør skal føre tilsyn med tekstilproducenterne og indsamle data med henblik på at danne et overblik over, hvor mange tekstilressourcer, der reelt genbruges eller genanvendes.

Producentansvaret skal implementeres, så det sikrer, at producenter samarbejder med velgørende organisationer på området for genbrug af tøj og tekstiler.

Minimum hvert fjerde år skal rammer og mål for producentansvaret forhandles mellem staten og den/de kollektive ordninger (eller lignende producentansvarsorganisationer), så miljø- og klimamål skærpes løbende. implementeringen af producentansvaret i skal iøvrigt inddrage erfaringer fra andre lande, herunder er Frankrig, Norge, Sverige, Holland og Spanien nævnt.

Hvad angår forbud mod forbrænding fremgår det, at der skal fremsættes forslag om at indføre et forbud mod forbrænding af usolgt tekstil og brugt tekstil, der kan genbruges eller genanvendes. Herudover indføres der en ny fremrykket modtagekontrol, der skal udføres som stikprøvekontrol på forhandlernes lager.

Forslaget blev fremsat 14. marts 2023 og bliver 1. behandlet d. 16. maj 2023

Læs mere her

Du kan læse hele forslaget her på Folketingets hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.