Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Forenkling og billigere at udnytte overskudsvarme

19. september 2019
Lovforslag om at omlægge beskatningen af overskudsvarme er sendt i høring. Der foreslås en regelforenkling og afgiftsnedsættelse. Der er høringsfrist den 11. oktober.

Skatteministeriet har sendt 'Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme)' i høring. 

Ministeriet skriver i sit resumé af lovforslaget bl.a. følgende:

  • Lovforslaget implementer dele af den politiske aftale fra 28. marts 2019 om øget udnyttelse af overskudsvarme. Med aftalen er aftaleparterne enige om at omlægge reglerne for overskudsvarme for at øge udnyttelsen af overskudsvarmen. Aftalen indebærer desuden væsentlige regelforenklinger og afgiftslempelser. Med aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme skal den forventede udnyttelse af overskudsvarme forøges med ca. 35 pct. i forhold til i dag.
  • Det foreslås, at overskudsvarmeafgiften omlægges til en fast afgift på 25 kr. pr. GJ varme. Derudover foreslås, at der indføres en lempet afgift på 10 kr. pr. GJ varme for ekstern overskudsvarme, såfremt virksomheden vælger at indgå i en aftaleordning med Energistyrelsen i relation til overskudsvarme. Endvidere foreslås det, at der fastsættes en overgangsordning på 15 år for de virksomheder, der har indrettet sig efter de gældende regler, som fortsat kan anvende gældende regler i denne overgangsperiode. Herved sikres, at gældende kontrakter om leverancer af overskudsvarme ikke påvirkes af omlægningen.
  • Det foreslås, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, da det vurderes nødvendigt at gennemføre en dialog med Europa-Kommissionen for at sikre, at den samlede omlægning af overskudsvarmeafgiften er forenelig med EU´s statsstøtteregler.

Der er høringsfrist den 11. oktober 2019.

Find høringsbrev og lovforslaget på høringsportalen her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.