Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Forældelsesfrist for tilbagebetaling af ulovligt opkrævede affaldsgebyrer

20. februar 2021
Forældelsesfrist for tilbagebetaling af ulovligt opkrævede affaldsgebyrer
Lovbestemt forældelsesfrist på 3 år giver mulighed for færre tilbagebetalinger. Tilsidesættelse af forældelsesfristen overvejes dog af borgmester.

Som beskrevet i nyhed den 7. december 2020, har en højesteretsdom medført, at kommuner, som uden en konkret begrundelse har givet generelle afslag på virksomheders ansøgninger om fritagelse for betaling af affaldsgebyr - i form af et administrationsgebyr - som følge af dommen bør overveje, om der er grund til at se på disse afgørelser. Du kan læse højesteretsdommen hér.

I september 2015 opkrævede Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, hos TGnet ApS et affaldsgebyr på 750 kr. i form af ”Administrationsgebyr 2015”. TGnet ansøgte kommunen om fritagelse for gebyret, men fik afslag. TGnet betalte herefter beløbet, men anlagde efterfølgende sag an imod kommunen.

Ifølge Politiken kan Københavns Kommune i op mod 11.000 tilfælde have opkrævet et affaldsgebyr hos virksomheder, som ikke producerer noget affald.

9000 sager kan skrottes
Men på grund af en forældelsesfrist på tre år forventer teknik- og miljøforvaltningen, at kun 2.300 sager genoptages.

Nanna Jansson, enhedschef i teknik- og miljøforvaltningen, anser det ifølge Politiken som meget sandsynligt, at det ender sådan. 

»Vi har haft andre tilbagebetalingssager i Københavns Kommune, hvor vi har konsulteret vores advokater, og normal praksis for at drive økonomisk forsvarlig forvaltning er en forældelsesfrist på tre år. Hvis det er den linje, vi lægger, afgrænser det jo en hel del sager«, siger Nanna Jansson. 

Forældelsesfristen på tre år er lovbestemt, og dermed kan politikerne ikke uden videre se bort fra den.
Desuden vurderer forvaltningen, at det vil koste mellem 200 og 400 kroner pr. sag i administrationsomkostninger at betale gebyret tilbage. 

»Administrationen bliver relativt stor, så det kommer ikke til at stå mål med det, virksomhederne skal have tilbage«, siger enhedschef Nanna Jansson.

I så fald vurderes det, at mere end 9.000 sager vil falde for forældelsesfristen. 

Måske ophæves forældelsesfristen
Alligevel møder forløbet kritik i Københavns Borgerrepræsentation, hvor flere partier kræver, at teknik- og miljøforvaltningen fraviger den normale forældelsesfrist og genbesøger alle 11.000 sager.
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) anerkender problemet og vil nu høre sine embedsmænd, om der findes en vej uden om forældelsesfristen.

»Der ligger nu en klar afgørelse fra Højesteret, der siger, at kommunen kunne have undtaget flere virksomheder fra gebyret, så jeg vil derfor bede forvaltningen om at undersøge, om der i denne sag er nogle omstændigheder, der gør, at vi kan fravige forældelsesfristen, så alle de relevante sager kan blive behandlet«, siger hun til Politiken.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.