Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Dom i Højesteret om hjemmel til opkrævning af administrationsgebyr for erhverv

07. december 2020
Dom i Højesteret om hjemmel til opkrævning af administrationsgebyr for erhverv
Kommuner, som har givet generelle afslag uden en konkret begrundelse, bør som følge af dommen overveje, om der er grund til at se på disse afgørelser.

I september 2015 opkrævede Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, hos TGnet ApS et affaldsgebyr på 750 kr. med tillæg af moms, i alt 937,50 kr., i form af ”Administrationsgebyr 2015”. TGnet ansøgte kommunen om fritagelse for gebyret, men fik afslag. TGnet betalte herefter beløbet, men anlagde efterfølgende sag an imod Kommunen.

TGnet var ikke omfattet af de branchekoder, som efter den daværende affaldsbekendtgørelses § 60, stk. 1, sammenholdt med bekendtgørelsens bilag 8, indebar fritagelse for betaling af administrationsgebyr. Spørgsmålet var derfor, om Københavns Kommune burde have imødekommet TGnets ansøgning om fritagelse efter bekendtgørelsens § 60, stk. 4.

Sagen går derfor på, om TGnet har krav på tilbagebetaling, og spørgsmålet er i den forbindelse, om Københavns Kommune efter de dagældende regler i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen om affald var berettiget til at opkræve beløbet hos TGnet.

Højesteret fastslår enstemmigt (ni dommere), at der på daværende tidspunkt var hjemmel til at opkræve et særskilt administrationsgebyr for erhverv på affaldsområdet. Herefter vurderer Højesteret, om der konkret burde have været meddelt fritagelse fra gebyret, og Højesterets dommerne deler sig i dette spørgsmål.

Fokus er på, om kommunens begrundelse for afslag tog tilstrækkelig stilling til, om TGNet burde have haft fritagelse fra gebyret, da TGNet ikke havde en egentlig affaldsproduktion.

Derfor tyder det på, at kommunen alene taber sagen, da kommunens administrationsgrundlag blev vurderet i strid med forbuddet mod at sætte skøn under regel. Det er fire dommere uenige med flertallet på fem dommere i, men det er nok en ringe trøst.

Konsekvensen af dommen er derfor primært af betydning, hvis en virksomhed har fået et generelt afslag og virksomheden kan godtgøre, at man på baggrund af en konkret vurdering var berettiget til at få fritagelse, fordi man ikke havde en "egentlig affaldsproduktion".

Kommuner, som har givet generelle afslag uden en konkret begrundelse efter den dagældende § 60, stk. 4, bør derfor på denne baggrund overveje, om der er grund til at se på de afgørelser.

Baggrundsmateriale

Hele dommen kan læses her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.