Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Folketinget skal drøfte kædeansvar ved handel med dansk affald

06. januar 2020
Folketinget skal drøfte kædeansvar ved handel med dansk affald

DF vil pålægge regeringen at tage initiativ til at indføre kædeansvar for private og kommunale affaldsselskaber, når der handles med dansk affald. 1. behandling i Folketinget er sat til den 14. januar 2020.

Med kædeansvar forstås et ansvar for affaldet frem til slutbrugeren, og af forslaget fremgår det, at meget af det danske affald, der eksporteres, "på ingen måde bliver behandlet på en rimelig måde set i forhold til klima, natur og miljø".

Forslagsstillerne, som er René Christensen (DF), Lise Bech (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og Peter Skaarup (DF), henviser til TV-udsendelsen »På sporet af dansk plastaffald« bragt den 29. september 2019, hvor det fremgår, at en del af de containere med plastikaffald, som danske borgere har sorteret til genanvendelse, havner i Malaysia.

I forslaget henvises endvidere til følgende ministercitat: »Det har aldrig været meningen, at affaldet skulle ende i hverken Malaysia eller Asien i det hele taget«, hvilket miljøminister Lea Wermelin (S) udtalte i Jyllands-Posten den 29. september 2019. Dette er forslagsstillerne enige med ministeren i, da sagen "strider imod ambitionen om, at Danmark skal være førende inden for cirkulær økonomi", og da det ligeledes er "en katastrofe for miljøet og klimaet".

Forslagsstillerne mener afslutningsvis, at det er vigtigt, at dansk affald altid behandles på en miljørigtig måde, og at indførsel af et kædeansvar for affald kan bidrage hertil.

Forslaget er sat til at blive 1. behandlet den 14. januar 2020, og du kan se den fulde forslagstekst ved at klikke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.