Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Finland vil være førende inden for cirkulær økonomi

03. marts 2021
Finland vil være førende inden for cirkulær økonomi
Derfor har finnerne præsenteret et strategisk program for cirkulær økonomi. Målet er at omstille til en økonomi, der er klimaneutral og baseret på cirkulære principper inden 2035.

Som en del af det nye program, præsenterer finnerne en vision om, at Finlands økonomiske succes i 2035 vil være baseret på en klimaneutral cirkulær økonomi, hvor:

 • Bæredygtige produkter og services er mainstream og hvor deleøkonomien er en almindelig del af hverdagen
 • Finnernes valg er fremtidssikrede og styrker deres retfærdige velfærdssamfund
 • Mere for mindre: Brugen af naturressourcer er bæredygtig, og materialer forbliver i kredsløb længere og mere sikkert
 • Gennembruddet for den cirkulære økonomi er opnået gennem innovationer, digitale løsninger og smart regulering samt ansvarlige investorer, virksomheder og forbrugere.
 • Med en cirkulær økonomi er Finland en stærk spiller på den globale arena samt en udbyder af bæredygtige løsninger på det internationale marked.
 • At gøre visionen til virkelighed kræver en bæredygtig og effektiv brug af naturressourcer.

Det strategiske program foreslår 41 forskellige tiltag og anbefalinger, herunder bl.a.:

 • At adressere mulighederne for prissætning af naturressourcer gennem en køreplan for bæredygtig beskatning
 • At gøre Finland til verdens førende inden for digital cirkulær økonomi ved at sætte turbo på sporbarhed af materialeflows, ressourceeffektivitet og produktion samt databaseret beslutningstagning og forretningsaktiviteter ved hjælp af digitalisering.
 • At indkøbe og designe klimavenlige og cirkulære løsninger i den offentlige sektor, særligt inden for byggesektoren, mobilitet, energi og infrastruktur.
 • At indgå en frivillig national aftale med virksomheder og kommuner om brugen af naturressourcer, herunder ved at udarbejde scenarier samt planlægge og støtte kommunerne i at nå målene.
 • At lancere udviklings - og vækstacceleratorer for økosystemer i cirkulær økonomi, hvor fælles udvikling og finansiering bruges til at transformere ideer til omfattende løsninger.
 • En fornyelse af uddannelsessystemet med henblik på at skabe den bedste ekspertise i verden inden for cirkulær økonomi

Visionen guides af tre foreløbige forslag til mål:

 • I 2035 vil det nationale forbrug af primære råmaterialer ikke overstige niveauet fra 2015
 • Ressourceeffektiviteten vil være fordoblet i 2035, sammenlignet med 2015-niveauet
 • Cirkulariteten af materialer vil være fordoblet i 2035.

Bredt samarbejde om den nye strategi

Det strategiske program er udarbejdet i samarbejde mellem ministerier, forskningsinstitutter, den finske innovationsfond Sitra, Business Finland samt flere virksomheder og kommuner. I tillæg fik forberedelsen af programmet også støtte fra en borgerjury, der bestod af 50 borgere samt en on-line platform, hvor alle borgere havde mulighed for at komme med input.

Masser af midler til at komme i gang
Programmet fastlægger de overordnede mål og indikatorer for visionen. Det specificerer de foranstaltninger, der skal træffes, og fordeler de nødvendige ressourcer til at fremme den cirkulære økonomi og opnå systemiske ændringer. I den forbindelse blev en støttepulje på € 17 mio. også præsenteret, hvor virksomheder, der er registreret i Finland kan ansøge om støtte til udvikling af forretning med henblik på en mere cirkulær økonomi. Virksomhederne kan modtage støtte til bl.a. forbedring af virksomhedernes økosystemers med henblik på en mere cirkulær økonomi, etablering af digitale løsninger eller øget genanvendelse og genbrug af affald.

Læs mere
Du kan finde et engelsk sammendrag af det finske program ”Making the circular economy a sustainable foundation of Finland's economy” på det finske miljøministeries hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.