Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU’s ressourceforbrug overskrider planetens grænser

26. januar 2022
EU’s ressourceforbrug overskrider planetens grænser
Jordklode på skraldespand

Ny metode monitorerer udviklingen og identificerer hotspots inden for miljømæssig performance i de europæiske medlemsstater. De fleste miljøindikatorer er på vej mod absolut afkobling fra den økonomiske vækst, men bl.a. ressourceforbrug er fortsat en udfordring.

Den europæiske forskningenhed JRC har udarbejdet en ny rapport, der fastlægger såvel metode som resultater for det miljømæssige fodaftryk, som produktion og forbrug i de enkelte europæiske medlemsstater medfører. Den nye metode fokuserer på de miljømæssige effekter fra både emissioner og ressourceforbrug, der skal ses som resultat af aktivitet inden for både industri, husholdninger og den offentlige sektor. Metoden er afgrænset til de enkelte medlemsstater, men rapporten giver også et samlet billede for hele Unionen.

Den nye undersøgelse fremhæver udviklingen inden for perioden 2000-2018 og viser, at EU i denne periode har haft succes med at opnå en absolut afkobling mellem de negative miljøeffekter og den økonomiske vækst. Resultatet gælder for Unionen som helhed samt for langt de fleste indikatorer for negativ miljøpåvirkning (herunder eksempelvis klimaforandringer, ozon nedbrydning, partikelforurening og vandforbrug). En undtagelse hertil er imidlertid udtømning af minerale ressoucer og metaller samt arealanvendelse, idet de begge er steget hen over perioden, dog stadig ikke i samme takt som væksten i BNP.

Undersøgelsen viser ydermere, at planetes grænser, til trods for den absolutte afkobling, overskrides inden for flere kategorier. Mere specifikt betyder det, at produktion og forbrug i EU medfører så stor en belastning på økosystemet, at der i forhold til både ressourceudtømning, klimaforandringer og partikelforurening er risiko for, at vi skubber til såkaldte ”tipping points”, som betyder, at der er risiko for, at økologiske processer kan skubbes ud af balance.

Læs mere:
Du kan finde hele rapporten ”Domestic Footprint of the EU and Member States” her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.