Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Europæiske plastgenanvendere er nødsaget til at lukke for produktionen

25. maj 2020
Europæiske plastgenanvendere er nødsaget til at lukke for produktionen

Den globale COVID-19 pandemi sætter spor i den europæiske plastgenanvendelsesindustri.

Organisationen for den europæiske plastgenanvendelsesindustri Plastics Recyclers Europe har for nyligt kunnet meddele, at betydelige dele af den europæiske plastgenanvendelsesindustri har lukket for produktionen eller reduceret aktiviteten betydeligt. Årsagen er den aktuelle markedsudvikling, som hovedsageligt er forårsaget af COVID-19 pandemien, herunder særligt manglende efterspørgsel efter genanvendt plast, rekordlave priser på virgin plast samt en generel nedgang i hele den globale aktivitet.

I forbindelse med en pressemeddelelse, påpegede præsidenten for Plastics Recyclers Europe, Ton Evans, at: “Hvis situationen fortsætter, og der ikke igangsættes initiativer, der kan støtte sektoren, vil genanvendelse af plast ophøre med at være rentabel, hvilket kan blive en betydelig hindring i forhold til at opfylde EU’s mål for genanvendelse samt bringe overgangen til en cirkulær økonomi i fare.”

I tillæg argumenterer organisationen for, at udviklingen kan have omfattende socio-økonomiske konsekvenser i form af tabte arbejdspladser gennem hele værdikæden for affaldshåndtering.

Plastics Recyclers Europe opfordrer derfor også EU og medlemsstaterne til at indtænke genanvendelsesindustrien som en af de sektorer, der kan opnå støtte af de genopretningsplaner, som er sat i værk som følge af COVID-19 pandemien, med henblik på et understøtte den positive udvikling, som industrien er undergået gennem de seneste år. Det er ifølge organisationen nødvendigt for, at den fortsat kan være katalysator for at nedbringe det europæiske forbrug af virgin plast samt at være med til at sikre, at de mål og rammer, der er sat under det fælleseuropæiske arbejde med cirkulær økonomi, også kan blive en realitet.

Læs mere
Du kan finde hele pressemeddelelsen på Plastics Recyclers Europes hjemmeside her

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.