Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Europæiske 2020 data for generering og behandling af affald er nu tilgængelige

23. marts 2022
Europæiske 2020 data for generering og behandling af affald er nu tilgængelige
Med udgangspunkt i de tal, der er indberettet til Eurostat i 2020 ligger Denmark på en pæn 5. plads, hvad angår genanvendelse af husholdnings- og husholdningslignende affald (municipal waste). Danmark indtager desværre stadig en suveræn 1. plads, hvad angår affaldsgenerering pr. indbygger.

De nye data viser, at en en gennemsnitlig europæer genererer omkring 505 kg affald per indbygger, hvilket er en stigning på 4 kg sammenlignet med året før. Danmark ligger desværre stadig i front med 845 kg per indbygger, hvilket er en stigning med 1 kg sammenlignet med 2019. At Danmark skiller sig så væsentligt ud fra de øvrige lande på denne parameter, kan delvist have noget at gøre med den generelle høje velstand i Danmark, men også måden tallene indberettes forskelligt i medlemslandene.

Genanvendelsen stiger
Målt på andelen af genanvendte mængder, set i forhold til de samlede genereret mængder, har Danmark gennem de seneste fem år bevæget frem i rækkerne og ligger nu på en 5. plads, hvad angår andelen af genanvendt husholdnings- og husholdningslignende affald. Dette er en fremgang, hvis man fx sammenligner med 2016, hvor Danmark lå helt nede på en 10. plads. Ifølge statistikken ligger den danske genanvendelsesprocent i 2020 på 53, 9% sammenlignet med 51,5% i 2019. Den gennemsnitlige genanvendelsesprocent i de 27 EU-lande ligger i 2020 på 47,8%, hvilket svarer til et lille fald fra 2019.  

Ny opgørelsesmetode fra 2020
Den høje danske genanvendelsesprocent på 53.9% er et udtryk for den ”gamle” opgørelsesmetode, hvor vi i Danmark indrapporterede de mængder, der var indsamlet til genanvendelse, og derfor ikke et udtryk for den reelle genanvendelse som er kravet, at vi indrapporterer i dag. Som bekendt kan disse tal være svære at fremskaffe, men Miljøstyrelsen har i deres seneste affaldsstatistik over tallene for 2019 estimeret, at tabsprocenten på denne parameter ligger på ca. 8%-point. Bruger vi den samme tabsprocent vil den danske genanvendelse i 2020 altså ligge på ca. 46%. Om Danmarks nye flotte placering, som nummer 5 på EU’s rangliste kan skyldes, at nogle af de øvrige lande allerede i 2020 har indrapporteret efter den nye metode, men dette fremgår ikke. Det bliver derfor interessant at se næste års statistisk, som bør give et langt mere sammenligneligt billede.

Ifølge affaldsdirektivet skal alle EU-landene i 2025 reelt genanvende 55% af deres husholdnings- og husholdningslignende affald, hvilket betyder, at der set ud fra 2020 tallene skal gang i genanvendelsen i hele EU.

Læs mere her

De nye tal fra Eurostat findes her (senest opdateret 18. marts 2022)

Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2019 findes her  

Læs mere i vidensbanken

Data & statistikker
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.