Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU-Kommissionen udsender udkast til klimalov

05. marts 2020
EU-Kommissionen udsender udkast til klimalov
Hvis EU skal være med til at skabe momentum og vise vejen, skal vi være klar med et styrket 2030-mål i god tid inden COP26 i november.

Det udtaler Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i forbindelse med Kommissionens forslag til en klimalov, hvoraf der ikke fremgår et 2030-mål.

Ministeren udtaler endvidere, at: ”Nu har vi i Danmark fået en ambitiøs og bindende klimalov. Det skal EU også have. Vi har med den danske klimalov et rigtigt godt udgangspunkt for at være med til at forme den europæiske klimalov.”

Dan Jørgensen mener, at der bør fastsættes et mål om klimaneutralitet, som bliver juridisk bindende samt, at målet i 2030 bliver mindst 55 %.

I 2020 skal alle landene genbesøge deres reduktionsmål under Parisaftalen. Derfor har Danmark sammen med 11 andre lande sendt et brev til EU-kommissionen, hvor der opfordres til, at man fremlægger en plan for et styrket 2030 mål senest i juni måned. De 12 medlemsstaters brev til EU-Kommissionen kan læses ved at trykke hér.

EU-Kommissionen lægger med forslaget op til, at planen for et styrket reduktionsmål fremlægges til september, hvilket den danske minister mener er for sent. ”Jeg ser frem til det videre arbejde med forslaget”, slutter Dan Jørgensen i ministerens pressemeddelelse, som kan læses i sin fulde ordlyd ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelser
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.